apr 28, 2017

Nebeský jazdec – príbeh letca

Považské múzeum v Žiline pripravilo podujatie Nebeský jazdec – príbeh letca realizované v rámci pokračovania projektu Bez kaplnky nie je hrad, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 30. aprí...
apr 21, 2017

Juraj Turzo – uhorský palatín

V pondelok 24. apríla je v kalendári meno Juraj. Do histórie našich regiónov sa významnou mierou zapísal uhorský palatín a rodák z Lietavy Juraj Turzo. Práve on dal začiatkom 17. storo...
apr 18, 2017

Koncert na Južnej terase – Fotogaléria

Považské múzeum v Žiline otvorilo hudobnú sezónu koncertom v Kaplnke Budatínskeho hradu.V nedeľu 23. apríla tam vystúpilo jazzové duo Bluesense v zložení tenor saxofonista Juraj Glonek a...