O múzeu dopravy

Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení Košicko-bohumínskej, Považskej a miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Presídlila sa tu Vysoká škola dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava. Preto sa v Považskom múzeu v Žiline začala systematicky budovať zbierka exponátov z oblasti histórie dopravy. V 80. rokoch minulého storočia sa mali stať majetkom Považského múzea i historické rušne, avšak napriek snahe zamestnancov múzea sa vtedajšie ČSD rozhodli inak. Následne sa rozvoj tejto oblasti utlmil. Navyše, priamo v Žiline chýbali a zatiaľ stále chýbajú vhodné priestory pre múzejnú expozíciu.

DSC_1073 – kópia

 

V roku 2009, počas 110. výročia trate Žilina – Rajec sa nám vnukla myšlienka vybudovať múzeum dopravy v menšom rozsahu v budove zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužívala, ale bola zrekonštruovaná. Od roku 2010 sme sa snažili hľadať zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať v roku 2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Po získaní všetkých administratívnych povolení na zriadenie múzea, múzeum slúži verejnosti.

Návštevníci tu majú možnosť uviedieť železničnú traťmajsterskú drezinu z konca 19. storočia, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej kancelárie. Deti sa môžu zahrať s historickým modelovým koľajiskom. Toto všetko dopĺňa množstvo dvojrozmerného obrazového materiálu, ktorý napomôže návštevníkovi v kocke spoznať vývoj dopravy na celom Slovensku. Pritom však nechceme zabudúť na naše regionálne špecifiká, nakoľko mnoho získaných predmetov pochádza práve z miestnej železnice Žilina – Rajec, Košicko-bohumínskej a Považskej železnice. Nechýbajú dobové uniformy, sprievodné slovo lektora a občas sfunkčníme i niektoré staré stroje a zariadenia. Každoročne na trati Žilina – Rajec premávajú historické vlaky.

Ako je na Slovensku zvykom, žiadne dielo nevznikne bez osobného nadšenia a obeti nielen autorov myšlienky, ale najmä kolektívu spolupracovníkov z radov nadšencov. A to aj v štátom dotovanej kultúrnej inštitúcii. Chceme však poďakovať najmä všetkým, ktorí nám nezištne pomohli pri realizácii múzea, a to nielen materiálne, ale aj jednoduchou podporou myšlienky. Zároveň však chceme vysloviť žiadosť o akúkoľvek ďalšiu podporu a oceníme záujem súkromných zberateľov darovať alebo zapožičať nám ďalšie exponáty.

DSC_1100 – kópia

Na vybudovanie a rozvoj Múzea dopravy prispeli od roku 2013 finančne, materiálne alebo zapožičaním zbierok:

Ministerstvo kultúry SR
Žilinský samosprávny kraj
Považské múzeum v Žiline
Slovenský Ariel klub Rudinka – Karol Burger, Patrik Lehotský a ďalší
TALUX Žilina
DEKTRADE pobočka Žilina 
JPV Trade Lietavská Lúčka
Ing. Dušan Lichner, CSc., Žilina
Jozef Remenec, Žilina
Jozef Skotnický, Žilina
Ondrej Jančík, Zbyňov
… a ďalší nadšenci a zberatelia zo Slovenska i Českej republiky, ktorí nám darovali historické exponáty. 

Za propagáciu ďakujeme Spa Aphrodite – kúpele Rajecké Teplice, rekreačnému zariadeniu Paradise v Kunerade, penziónu Altan Rajecké Teplice. 

 

Patrneri múzea dopravy:

Spoločnosť Považskej dráhy Žilina
 Slovenský Ariel klubariel klub
logoZMMS1Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě