O múzeu dopravy

Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Presídlila sa tu Vysoká škola dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava. Preto sa v Považskom múzeu v Žiline začala systematicky budovať zbierka exponátov z oblasti histórie dopravy. Z politických dôvodov v 80. rokoch i po roku 1989 sa rozvoj tejto oblasti utlmil, avšak myšlienka vybudovania múzea dopravy pretrvávala. Priamo v Žiline totiž chýbali a zatiaľ stále chýbajú vhodné priestory pre múzejnú expozíciu (uvažuje sa o sťahovaní rušňového depa v Žiline a vytvorenie múzejnej štvrte prepájajúcej depo a hrad Budatín).

DSC_1073 – kópia

 

V roku 2009, počas 110. výročia trate Žilina – Rajec sa nám vnukla myšlienka vybudovať múzeum dopravy v menšom rozsahu v budove zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužíva, ale je zrekonštruovaná a jej staničná hala je ideálny priestor pre inštaláciu dopravných exponátov. Od roku 2010 sme sa snažili hľadať zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať v roku 2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Po získaní všetkých administratívnych povolení na zriadenie múzea, múzeum slúži verejnosti.

Návštevníci tu majú možnosť uviedieť skutočnú traťmajsterskú železničnú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej kancelárie. Deti sa môžu zahrať s historickým modelovým koľajiskom. Toto všetko dopĺňa množstvo dvojrozmerného obrazového materiálu, ktorý napomôže návštevníkovi v kocke spoznať vývoj dopravy na celom Slovensku. Pritom však nechceme zabudúť na naše regionálne špecifiká, nakoľko mnoho získaných predmetov pochádza práve z miestnej železnice Žilina – Rajec. Nechýbajú dobové uniformy, sprievodné slovo lektora a občas sfunkčníme i niektoré staré stroje a zariadenia. Každoročne na trati Žilina – Rajec premávajú historické vlaky, tak ako sa to v roku 2013 dialo už po 4. raz v rámci podujatia Rajecká Anča.

Ako je na Slovensku zvykom, žiadne dielo nevznikne bez osobného nadšenia a obeti autorov myšlienky. A to aj v štátom dotovanej kultúrnej inštitúcii. Chceme však poďakovať najmä všetkým, ktorí nám nezištne pomohli pri realizácii múzea, a to nielen materiálne, ale aj jednoduchou podporou myšlienky. Zároveň však chceme vysloviť žiadosť o akúkoľvek ďalšiu podporu a oceníme záujem súkromných zberateľov darovať alebo zapožičať nám ďalšie exponáty.

DSC_1100 – kópia

Na vybudovanie Múzea dopravy prispeli finančne, materiálne alebo zapožičaním zbierok:

Ministerstvo kultúry SR
Žilinský samosprávny kraj
Považské múzeum v Žiline
Slovenský Ariel klub Rudinka
TALUX Žilina
DEKTRADE pobočka Žilina 
JPV Trade Lietavská Lúčka
Ing. Dušan Lichner, CSc., Žilina
Jozef Remenec, Rajecké Teplice

… a ďalší nadšenci a zberatelia zo Slovenska i Českej republiky, ktorí nám darovali historické exponáty. 

 

Patrneri múzea dopravy:

Spoločnosť Považskej dráhy Žilina
 Slovenský Ariel klubariel klub
logoZMMS1Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě
logo-autoklub Autoklub Žilina