Obsah prehliadky

Expozícia múzea dopravy pozostáva z troch častí:

 

Prechádzka dejinami dopravy od praveku po súčasnosť

Najdôležitejšie fakty o histórii cestnej, vodnej a železničnej dopravy na Slovensku. Dvojrozmerné a trojrozmerné exponáty rozprávajú o pravekých, stredovekých a novovekých cestách, pltníctve, parníkoch na Dunaji, výstavbe železníc, vývoji železničnej techniky, rušňov a vozňov a automobilizme v 20. storočí.

img_0346

 

Modelové koľajisko

Koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytáva v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia.

img_0353

 

Dioramatická ukážka historickej železničnej stanice

Ukážka pracoviska predajcu cestovných lístkov, výpravcu, traťmajstrovská drezina a maketa časti prijímacej budovy IV. triedy miestnej železnice v štýle Uhorských kráľovských štátnych železníc z roku 1880. Pred budovou sú „zaparkované“  motocykle. Doplnené o množstvo detailov.

img_0330