Logá

Logo Považského múzea (na stiahnutie pre partnerov)

 

.

Erb zriaďovateľa – Žilinský samosprávny kraj

 

 Logo zriaďovateľa – Žilinský samosprávny kraj
(záštita predsedu ŽSK)

ZSK_logo_záštita_vertikal-page-001