Pracovníci

meno
funkcia
    e-mail
Mgr. Zuzana Kmeťová
riaditeľka
+421 917 598 900

Oddelenie odborných činností

Úsek histórie
Mgr. Michal Jurecký
zástupca riaditeľa,
vedúci oddelenia,
historik
Mgr. Peter Šimko, PhD.
historik – doprava
+421 905 602 582 (ut – pi)
Mgr. Andrea Slaná, PhD.
geologička, archeologička
Mgr. Martina Bernátová
historička
Mgr. Zuzana Staneková
archeologička
Mgr. Dominika Tomášová
historička
Janka Sakalová
knihovníčka
Úsek drotárstva
Mgr. Katarína Hallonová
historička drotárstva
+421 918 737 656
Mgr. Katarína Kendrová
etnologička – drotárstvo
Mgr. Janka Adamusová
dokumentátorka, správkyňa
depozitára
Bc. Filip Šimek
konzervátor drôtu
Úsek prírodovedecký
RNDr. Ladislav Hlôška, PhD.
zoológ
+421 904 624 927
Ing. Květa Kicková
botanička
Mgr. Adriana Bárdyová
etnologička
Úsek ochrany a dokumentácie zbierok
Mgr. Emília Andelová Cigániková
dokumentátorka
+ 421 918 737 653
Mgr. Martina Starinská
konzervátorka – drevo
Michael Daskalakis
konzervátor keramiky
 
Ľudmila Hrušková
konzervátorka
Margita Lehotská
dokumentátorka
Fedor Sedilek
preparátor
Viera Súkeniková
konzervátorka – textil
Anna Kucharčíková
fotografka

Oddelenie práce s verejnosťou

Mgr. Zuzana Bieliková
projektová manažérka
+421 917 868 538
Mgr. Petra Kubiková
kultúrna manažérka
+421 917 868 538
Mgr. Michaela Koláriková
marketingová pracovníčka
+421 917 868 538
Eva Brezániová
výtvarníčka
Lektorský úsek
Mgr. Katarína Maršalová
lektorka, vedúca úseku
Lucia Milová
pokladníčka
 
Dana Blaščíková
pokladníčka
 
Mgr. Zuzana Kasáková
lektorka
 
Mgr. Jana Frolová
múzejná pedagogička, lektorka
 
Ing. Martina Fáberová
lektorka
 
Vladimíra Horvátová
lektorka a pokladníčka
Mgr. Katarína Mičietová
lektorka
 
Ing. Katarína Kyselová
lektorka a pokladníčka
Alexandra Štaffenová
lektorka a pokladníčka
Paulína Jančová
lektorka
 

Oddelenie ekonomické

Ing. Adriana Rybárová
vedúca oddelenia, ekonómka
Ing. Erika Beňová
personalistka,
mzdová účtovníčka
Mgr. Marta Mravcová
účtovníčka
Marta Moravčíková
správkyňa majetku
Lenka Rosincová
hlavná pokladníčka, skladníčka

Oddelenie hospodársko-správne

Ing. Artúr Grác
vedúci oddelenia,
správca objektov
Ing. Ján Bukovčan
správca Budatínskeho hradu
Ing. Katarína Repáňová
správkyňa hradu Strečno
Mgr. Andrea Lukácsová
 
 
 správkyňa Sobášneho paláca v Bytči
+421 917 598 905
Alena Mikulcová
asistentka
Pavol Chabada, DiS.
správca historického parku
 
Dušan Kosec
vodič, výstavný technik
 
Ivan Janči
záhradník
 
Štefan Mojský
údržbár
 
Milada Jurášková
upratovačka
 
Jolana Spodniaková
upratovačka
 
Elena Popluhárová
upratovačka
 
Ing. Katarína Repáňová
správkyňa hradu Strečno
Ján Krivko
údržbár
 
Monika Palubjaková
upratovačka