okt 3, 2011

Rajecká Anča opäť o rok staršia

Meno Rajecká Anča je pre Horné Považie viac ako sto rokov spojené s jedinečným regionálnym vlakom premávajúcim na trati Žilina – Rajec a späť. Už tretí rok si Rajecká Anča pripome...