máj 11, 2011

Flóra Súľovských skál

Výstava s týmto názvom približuje bohatstvo rastlinstva tohto zaujímavého chráneného územia. Súľovské skaly patria k pohoriam, ktoré svojou geomorfologickou a geologickou štruktúrou u...
máj 6, 2011

Noc v múzeu aj s expresionistami

V súvislosti so VII. ročníkom európskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2011 Považské múzeum v Žiline pripravilo pre svojich návštevníkov dve zaujímavé ponuky. Strečniansky hrad bu...