sep 22, 2017

Ľudia a krajina spod Rozsutca – výstava

Považské múzeum v Žiline a autor vás pozývajú na výstavu: Vlado Bača – Ľudia a krajina spod Rozsutca.Výstava je prístupná verejnosti v Kaplnke Budatínskeho hradu od 25. septembra d...
sep 9, 2017

Jedálny lístok našich predkov

Zoologická sekcia Považského múzea v Žiline pri svojom základnom výskume v posledných rokoch úzko spolupracuje s archeológmi nášho múzea pri determinácii kostrových zvyškov stavovco...
sep 7, 2017

Čriepky z výskumu pĺšika lieskového

Pĺšika lieskového (Muscardinus avellanarius) sme si v rámci prebiehajúcich výskumných aktivít v Považskom múzeu vybrali ako objekt výskumu už pred piatimi rokmi (v roku 2013). Odvtedy sm...