sep 9, 2017

Jedálny lístok našich predkov

Zoologická sekcia Považského múzea v Žiline pri svojom základnom výskume v posledných rokoch úzko spolupracuje s archeológmi nášho múzea pri determinácii kostrových zvyškov stavovco...
sep 7, 2017

Čriepky z výskumu pĺšika lieskového

Pĺšika lieskového (Muscardinus avellanarius) sme si v rámci prebiehajúcich výskumných aktivít v Považskom múzeu vybrali ako objekt výskumu už pred piatimi rokmi (v roku 2013). Odvtedy sm...
sep 6, 2017

Hľadáme brigádnika/brigádničku

Považské múzeum v Žiline hľadá brigádnika/brigádničku do Múzea dopravy Rajecké Teplice. Práca v sobotu a podľa potreby. Informácie na simko@pmza.sk....