Názov projektu: “TINKERSMUSEUM.EU, CHIRON, INTERREG III B CADSESProjekt Chiron: CHIRON INTERREG IIIB CADSES – propagácia kultúrneho dedičstva pre identifikáciu regiónov: Vytvorenie spoločenstva pre kultúrny cestovný ruch a záchranu kultúrneho dedičstva. .

Krátky popis projektu

Rozvoj potenciálu kultúrneho turizmu v regionálnych a mestkých oblastiach, založených na bežných transnacionálnych prístupoch a pilotných demonštrácii na ochranu kultúrneho dedičstva, propagácia Kultúrnych pamiatok pre zatraktívnenenie kultúrneho turizmu, publicita a šírenie kultúrnych aktivít. Špeciálne akcie: Identifikácia a odhad kultúrneho dedičstva, ochrana a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva, rozvoj a realizácia propagácie miestnych marketingových stratégií, príprava strategického priestrorového plánu pre rozvoj a propagáciu kultúrneho turizmu, založenie a prevádzkovanie Návštevníckych informačných centier, zviditeľnenie a vyznačenie kultúrneho dedičstva a jeho atrakcií, výmena skúseností a vytvorenie organizačnej siete, rozvoj a aplikácia na bežných metódach, účast na výstavách CR, tlačové a mediálne konferencie, šírenie kultúrnych myšlienok, publicita a legalizácia vo forme pravidelnej tímovej práce a pozorovaniach.

Z projektu CHIRON (PROJECT PART – FINANCED BY THE EUROPEAN UNION) sú hradené stránky http://www.tinkersmuseum.euhttp://pmza.zilina.net.

.

Partneri

  • Municipal Enterprise for Projects, Planning and Development of Municipality of Agria, Agria, Greece,
  • Local Government of Szentgotthard, Szentgotthard, Hungary Self-Governing Association for the Regional Development of Szentgotthárd, Hungary,
  • Považské múzeum v Žiline, Žilina, Slovensko,
  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Bielsko-Biala, Poland Association “Tourism, Enterprise and Local Development Centre” in Bielsko-Biala, Bielsko-Biala, Poland,
  • DKm-Consulting GmbH, Sassnitz, Germany,
  • Bulgarian Association of Tourism Development Funds, Sofia, Bulgaria,
  • Carpathian Tourist Board, Ivano-Frankivsk, Ukraine. .

Internetová stránka projektu