• Názov projektu : Ślemień a Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcnosti
  • Kód projektu : WTSL.02.02.00-24-290/10
  • Zdroj financovania : Program cezhraničnej spolupráce SR – PL 2007 2007 – 2013
  • Opatrenie : 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
  • Celkové oprávnené náklady ( SR strana ) : 583 797,77 EUR
  • Výška nenávratného finančného príspevku : 554 607,88 EUR
  • Výška spolufinancovania ŽSK : 29 189,59 EUR
  • Dátum začatia výstavby : 09/2012
  • Dátum ukončenia stavebných prác : 05/2013

Predmetom projektu bolo :
Hlavný cieľ projektu: ochrana, zachovanie a propagácia kultúrneho dedičstva areálu hradu Strečno a architektúry Etnografického Parku Żywieckiej zeme v Ślemieni a transhraničná
spolupráca prihraničných regiónov.

Čiastkové ciele:
– ochrana a zachovanie bohatého a rôznorodého kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom transhraničnom regióne a jeho lepšie využitie,
– propagácia kultúrneho dedičstva oboch partnerov v zahraničí (Česko, Ukrajina, Francúzsko),
– vytvorenie spolupráce a kultúrnej výmeny prostredníctvom organizácie spoločných kultúrnych a edukačných podujatí pre deti, mládež a dospelých,
– vytvorenie integrovaných kultúrnych, turistických a tradičných remeselníckych produktov za pomoci využitia potenciálu oboch prihraničných strán, ktoré budú stále zachované a 
prezentované v areáli hradu Strečno a Etnografického Parku,
– posilnenie atraktivity obidvoch regiónov pre turistov a vytvorenie lepších podmienok pre založenie hospodárskej činností turistického charakteru.

Realizácia projektu – výstavbou amfiteátra v Ślemieni a stredovekej dediny pod hradom Strečno i kultúrnymi aktivitami sa prispelo k ochrane a využitiu kultúrneho a prírodného
dedičstva a má významný vplyv i na rozvoj cezhraničnej spolupráce a zvýšenie kvality života obyvateľov prihraničných oblastí. Nepriamym spôsobom prostredníctvom
zvýšenia turistického ruchu prispel projekt k možnosti vytvorenia nových pracovných miest v regiónoch a k oživeniu záujmu o kultúrne dedičstvo partnerov.

 

1175332_10153227159650581_417589459_n

IMG_0037

IMG_0022