Stredoeurópsky most – Strečno – Hukvaldy
  • Zdroj financovania: Fond mikroprojektov – Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
  • Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu : 23 530 €
  • Požadovaná výška FP z ERDF:  20 000 €
  • Partneri projektu – Považské múzeum v Žiline, Fond Janáčkovy Hukvaldy o.s.
1. Hlavné ciele projektu Cieľom projektu je založenie tradície spolupráce medzi slovenským a českým partnerom, a to realizáciou spoločných výstav, organizovaní výmenných podujatí, vydaním spoločných publikácií o stredovekých hradoch , ktoré partneri spravujú. Hlavným cieľom spomínaných aktivít je prispieť k nadväzovaniu priamych kontaktov medzi miestnymi komunitami a samosprávami Slovenskej a Českej republiky, čím je garantovaná  dlhodobá udržateľnosť projektu. 2. Cieľová skupina projektu Projekt má pozitívny dopad na cieľové skupiny, ktorými sú účastníci plánovaných aktivít, deti základných škôl zo Slovenska a Česka. Snahou projektu je čo najširšej komunite ponúknuť možnosti stretávani sa oboch národov či je to cez dospelých alebo mladú generáciu. V neposlednom rade dôležitou cieľovou skupinou, na ktorú bude mať projekt pozitívny dopad sú návštevníci oboch hradov. 3. Časový harmonogram projektu apríl – jún 2011 Výstava zo zbierok Múzea Beskyd na hrade Strečno (výstava o hrade Hukvaldy) Výstava atraktívnych exponátov realizovaná v spolupráci s   Múzeom Beskyd vo Frýdku Místku vižúca sa k dejinám hradu a regiónu Hukvaldy. Výstava otvára hlavnú turistickú sezónu na hrade Strečno. máj 2011 Československý deň na hrade Hukvaldy Český partner bude hostiť a prezentovať slovenské tradície a slovenskú gastronómiu. Predstavia sa slovenskí umelci s ukážkami dobových sentencií života stredovekej šľachty. júl – august  2011 Výstava o hrade Strečno na hrade Hukvaldy Exponáty Považského múzea v Žiline predstaví hrad Hukvaldy svojim návštevníkom počas letnej sezóny. Návštevník českého hradu tak dostane ucelenú informáciu o hrade Strečno, ktorý sa nachádza blízko hraníc.   Hukvaldy september 2011 Výmenné stretnutie partnerov projektu Pracovné stretnutia v kontexte projektu budú v septembri 2011 zavŕšené exkurziou slovenského partnera projektu na hrade Hukvaldy. september 2011 Československý gastronomický deň na hrade Strečno V súvislosti s Medzinárodným dňom cestovného ruchu bude na hrade Strečno predstavený český partner s kultúrnym programom a ochutnávkou  regionálnych špecialít. Tlačová správa. december 2011 Vianočný výstup na hrad Strečno Ukážky vianočného zvykoslovia a obyčajov českého partnera na hrade Strečno. Tlačová správa Záverečným výstupom projektu bude vydanie spoločnej publikácie o hrade Strečno a hrade Hukvaldy 4. Prínos projektu Napriek tomu, že sa jedná o mäkký projekt , cezhraničná spolupráca bude prospešná a podnetná pre obe strany. Keďže podujatia projektu sú koncipované multispektrálne,  hlavná turistická sezóna na oboch hradoch bude takto obohatená nielen o tradičné podujatia, ktoré partneri organizujú každoročne. Slovenskí aj českí návštevníci hradu Strečno a Hukvaldy budú mať možnosť práve prostredníctvom tohoto projektu bližšie spoznať a porovnať históriu a špecifiká prihraničných a jazykovo blízkych regiónov.