Knižnica

Súčasťou Považského múzea v Žiline je špeciálna odborná knižnica s bohatým fondom takmer 12 500 knižničných jednotiek, z toho je 487 starých tlačí do r. 1918. Fond tvorí literatúra spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná, s množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu z domácej aj zahraničnej produkcie.

Otváracie hodiny pre verejnosť

pondelok: 8.00 – 13.00 h
streda: 8.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h
piatok: 8.00 – 13.00 h

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom e-mailových adries:

kniznica@pmza.sk alebo sakalova@pmza.sk

.

>Online katalóg knižnice<

.

Knižnica PMZA_3

Cenník služieb

Poplatok za používanie knižnice

ročná registrácia pre dospelých: 3,50 €
ročná registrácia pre študentov a dôchodcov: 2,00 €
zdravotne ťažko postihnutí: bezplatne
poplatok za vystavenie duplikátu preukazu – prvého: 2,00 €
poplatok za vystavenie duplikátu preukazu – každého ďalšieho: 3,50 €
jednodňová registrácia: 1,00 € .

Poplatky za reprografické služby

Jednostranné čierno-biele kópie

  • Formát A4: jednolisty: 0,05 €; z viazanej predlohy: 0,08 €
  • Formát A3: jednolisty: 0,10 €;  z viazanej predlohy: 0,15 €

Obojstranné čierno-biele kópie

  • Formát A4: jednolisty: 0,10€; z viazanej predlohy: 0,15 EUR
  • Formát A3: jednolisty: 0,20 €; z viazanej predlohy: 0,30 EUR

.

Pomôcky pre návštevníkov (indexy, katalógy):

>Periodiká vo fonde<
>Vlastivedný zborník Považia – Indexy článkov<

 

Vlastivedné  zborníky Považia – Full texty: