Knižnica

Súčasťou Považského múzea v Žiline je špeciálna odborná knižnica s bohatým fondom takmer 12 600 knižničných jednotiek, z toho je 346 starých tlačí do r. 1918. Fond tvorí literatúra spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná, s množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu z domácej aj zahraničnej produkcie.

Otváracie hodiny pre verejnosť

pondelok: 8.00 – 13.00 h
streda: 8.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h
piatok: 8.00 – 13.00 h

Dňa 11. 4. 2018 bude knižnica PMZA z technických príčin otvorená od 13.00 do 17.00 hod.

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom e-mailových adries:

kniznica@pmza.sk alebo sakalova@pmza.sk

.

>Online katalóg knižnice<

.

Knižnica PMZA_3

Cenník služieb

Poplatok za používanie knižnice

ročná registrácia pre dospelých: 3,50 €
ročná registrácia pre študentov a dôchodcov: 2,00 €
zdravotne ťažko postihnutí: bezplatne
poplatok za vystavenie duplikátu preukazu – prvého: 2,00 €
poplatok za vystavenie duplikátu preukazu – každého ďalšieho: 3,50 €
jednodňová registrácia: 1,00 € .

Poplatky za reprografické služby

Jednostranné čierno-biele kópie

  • Formát A4: jednolisty: 0,07 €; z viazanej predlohy: 0,10 €
  • Formát A3: jednolisty: 0,14 €;  z viazanej predlohy: 0,20 €

Obojstranné čierno-biele kópie

  • Formát A4: jednolisty: 0,14 €; z viazanej predlohy: 0,20 €
  • Formát A3: jednolisty: 0,25 €; z viazanej predlohy: 0,30 €

.

Pomôcky pre návštevníkov (indexy, katalógy):

>Periodiká vo fonde<
>Vlastivedný zborník Považia – Indexy článkov<

 

Vlastivedné  zborníky Považia – Full texty: