Prednášky, besedy

Považské múzeum ponúka prednášky pre základné a stredné školy, gymnáziá a vysoké školy, ako aj záujemcom o danú problematiku z radov širokej laickej verejnosti. Štandardná dĺžka prednášky je cca 1,5 hod. (2 vyučovacie hod. po 45 min.), po individuálnej konzultácii možno upraviť ich dĺžku, obsah, náročnosť i formu podľa požiadaviek cieľovej skupiny. Prednášky sa konajú u objednávateľa na základe jeho objednávky.

Cenník: Cena prednášky: 1 € za 45 minút na osobu.

Kontakt: 041/500 15 11, kubikova@pmza.sk.

Ponuka tém odborných prednášok:

Archeológia:

 • Praveké osídlenie severozápadného Slovenska
 • Doba bronzová: každodenný život a pohrebný rítus
 • Doba železná a rímska na Hornom Považí (Kelti a púchovská kultúra)
 • Slovania na severozápadnom Slovensku
 • Každodenný život a pohrebný rítus vo včasnom stredoveku
 • Materiálna kultúra včasného stredoveku
 • Archeologické pamiatky Žiliny a okolia (stredovek)

 Botanika:

 • Rastlinstvo širšieho okolia Žiliny
 • Chránené územia a rastliny regiónu Žiliny
 • Liečivé rastliny
 • Invázne rastliny
 • Park pri Budatínskom hrade

Zoológia:

 • Ekológia a etológia vtákov a cicavcov
 • Čo nám prezrádzajú kosti divo žijúcich zvierat
 • Poznávanie vtákov podľa spevu
 • Drobné zemné cicavce – v globálne meniacom sa podnebí
 • Sonda do súkromia jazveca lesného – rok s jazvečou rodinkou (prednáška doplnená originálnou audiovizuálnou projekciou)
 • Zimní spáči – bionómia plchovitých hlodavcov a zmeny spôsobené  globálnym otepľovaním a ľudskou činnosťou

História:

 • Dejiny Žiliny
 • Historické jadro Žiliny
 • Dejiny remeselnej výroby v Žiline
 • Žilina v období I. a II. svetovej vojny
 • Historické osobnosti Žiliny
 • História školstva v Žiline
 • História telovýchovy a športu v Žiline
 • Františkáni v 18.storočí v Žiline
 • Architektonické zaujímavosti Žiliny
 • Územný vývoj Žiliny pohľadom cez staré mapy

História dopravy:

 • O doprave nielen na kolesách (exkurz do svetových dejín dopravy)
 • Dejiny slovenských železníc v dobe pary
 • Dejiny dopravy v žilinskom regióne
 • Staré autobusy ( z minulosti verejnej autobusovej dopravy na Slovensku)

 Etnológia:

 • Rodinné obyčaje – zvyky a povery pri narodení, svadbe a úmrtí človeka
 • Výročné obyčaje – zvyky a povery v priebehu kalendárneho roka (Vianoce, fašiangy, Veľká noc a pod.)
 • Ľudové staviteľstvo – tradičné bývanie v drevenici a zariadenie interiéru
 • Ľudové liečiteľstvo – racionálne a magické spôsoby liečenia v minulosti
 • Ľudová strava – spôsob stravovania, tradičné jedlá a recepty našich predkov
 • Ľudový odev – spôsob odievania v minulosti, pracovný a sviatočný odev, výšivka
 • Ľudové hudobné nástroje – typológia, systematika a spôsob výroby
 • Jánošík v histórii a v ľudovej kultúre – život a zbojníčenie J. Jánošíka, Jánošík v ľudovom výtvarnom umení

 Drotárstvo:

 • História jedného takmer zabudnutého remesla ( rozprávanie o dejinách drotárstva)
 • Materiálne prejavy drotárskeho remesla a staré techniky ručného spracovania drôtu
 • Genéza plastiky drôtu
 • Rozvoj, stav a smerovanie tradičného spracovania drôtu na Slovensku v súčasnosti
 • Život drotárov doma a vo svete a drotárske zvykoslovie
 • Rodinné a výročné zvyky v drotárskych obciach
 • Výtvarné diela z drôtu ( drôtené sochy, plastiky, obrazy)
 • Šperky a odevné doplnky z drôtu
 • Postava drotára v slovenskom výtvarnom umení
 • Život a dielo výtvarných umelcov svojim pôsobením zviazaných so Žilinou a okolím
 • Každodenný život drotárov doma a vo svete
 • Drotárske obyčaje
 • Ľudová kultúra v drotárskej obci Veľké Rovné (kalendárne a rodinné obyčaje, liečiteľstvo, strava, odev, architektúra)