Sobášny palác 

Sobášny palác dal postaviť uhorský palatín  Juraj Thurzo  pre slávnostné rodinné udalosti a predovšetkým pre svadobné hostiny svojich dcér. Dnes je palác po rekonštrukcii a opätovne je možné vidieť prácu renesančných majstrov.   


expozícia UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – renesančný človek

Stála expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej historickej osobnosti palatína Juraja Turza. Pripomína jeho renesančnú osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho Uhorska.

 img_1571

img_1570


stála výstava Pamiatky UNESCO na Slovensku

Bannerová výstava informuje o stavebných pamiatkach Slovenska zapísaných v celosvetovom zozname UNESCO a určuje tak význam Sobášneho paláca popri najcennejších pamiatkach Slovenska.

Stále výstavy:Sobášny palác – stredoeurópsky klenot

Pamiatky UNESCO na Slovensku

1. 2.–28. 2.

Impresie

výstava prác Ladislava Čierneho

1. 3.–2. 4.

Zem Slovensko XI.

výstava členov Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska

5. 4.–1. 5.

Výber z tvorby Bohuslava Behríka

výstava prác člena Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska

3. 5.–31. 5.

Maľované prírodou, alebo: Nielen chlebom je človek živý

výstava moderného sakrálneho umenia

3. 5.–31. 5.

Výstava prác žiakov ZUŠ v Bytči

1. 6.–21. 6.

Po stopách svätých Cyrila a Metoda

výstava obrazov a ornátov výtvarníčky Zuzany Kubicovej-Jesenskej

v rámci projektu Putovanie (po)slov

1. 7.–31. 8.

Vodný svet

výstava dermoplastických preparátov vodných vtákov

28. 6.–4. 8.

Premeny drôtu´13

medzinárodná výstava umeleckých remeselníkov

a výtvarníkov pracujúcich s drôtom v rámci Festivalu drotárstva 2013

12. 9.–31.10.

Výstava zberateľov a umelcov z Bytče

Občianske združenie Galza

14. 9.(7.00–15.00 hod.)

XXX. Dni filatelie Slovenska

november–december

Dokumentárna fotografia

výstava čínskeho fotografa