Zmluvy 2017

Údaje o zmluvách 2017_1

Zmluva o spolupráci, zverejnená 10.1.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 10.1.2017

Komisionárska zmluva, zverejnená 10.1.2017

Príkazná zmluva, zverejnená 11.1.2017

Príkazná zmluva, zverejnená 11.1.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 11.1.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 11.1.2017

Komisionárska zmluva, zverejnená 11.1.2017

Hromadná licenčná zmluva

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017 

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva. zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Darovacia zmluva, zverejnená 16.1.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 18.1.2017

Komisionárska zmluva, zverejnená 18.1.2017 

Zmluva o spolupráci, zverejnená 23.1.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 23.1.2017

Komisionárska zmluva, zverejnená 23.1.2017

Komisionárska zmluva, zverejnená 25.1.2016

Zmluva o spolupráci, zverejnená 26.1.2017

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu

Komisionárska zmluva, zverejnená 7.2.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 8.2.2017

Dodatok č. 1/2017 k  Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2013

Príkazná zmluva, zverejnená 10.2.2017

Príkazná zmluva, zverejnená 10.2.2017

Príkazná zmluva, zverejnená 10.2.2017

Príkazná zmluva, zverejnená 10.2.2017

Príkazná zmluva, zverejnená 10.2.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 14.2.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 14.2.2017

Hromadná licenčná zmluva, zverejnená 14.2.2017

Hromadná licenčná zmluva, zverejnená 14.2.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie,

zverejnená 20.2.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 20.2.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 20.2.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 20.2.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 20.2.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 20.2.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 251/2016, zverejnený 21.2.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 252/2016, zverejnený 21.2.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 22.2.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 22.2.2017 

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 22.2.2017 

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie, zverejnená 22.2.2017

Dodatok č. 2/2017, zverejnený 22.2.2017

Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N6857-01/2017, zverejnená 27.2.2017

Zmluva o spolupráci, zverejnená 27.2.2017

Darovacia zmluva č. 53/2017, zverejnená 27.2.2017

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi č. 54/2017, zverejnená 28.2.2017

Príkazná zmluva č. 55/2017, zverejnená 7.3.2017

Príkazná zmluva č. 56/2017, zverejnená 7.3.2017

Zmluva o spolupráci č. 57/2017, zverejnená 7.3.2017

Zmluva o spolupráci č. 58/2017, zverejnená 7.3.2017

Zmluva o dielo č. 59/2017, zverejnená 7.3.2017

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 60/2017, zv. 14.3.2017

Zmluva o spolupráci č. 61/2017, zverejnená 14.3.2017

Kúpna zmluva č. 62/2017, zverejnená 14.3.2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 63/2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 64/2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 65/2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 66/2017

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho šírenie č. 67/2017

Zmluva o spolupráci č. 68/2017, zverejnená 16.3.2017 

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 69/2017, zverejnená 16.3.2017

Darovacia zmluva č, 70/2017, zverejnená 17.3.2017

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 71/2017, zverejnená 20.3.2017

Zmluva o zapožičaní predmetov č. 73/2017, zverejnená 24.3.2017

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi č. 74/2017, zverejnená 24.3.2017

Darovacia zmluva č. 75/2017, zverejnená 27.3.2017

Licenčná zmluva č. 1/2017, zverejnená 27.3.2017

Zmluva o spolupráci č. 76/2017, zverejnená 27.3.2017

Zmluva o personál. a tech. zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu č. 77/2014, zverejnená 28.3.2017

Licenčná zmluva, zverejnená 28.3.2017

Darovacia zmluva č. 78/2017, zverejnená 28.3.2017

Dohoda o dodávke vody č. 79/2017, zverejnená 28.3.2017

Dohoda o dodávke elektriny č. 80/2017, zverejnená 28.3.2017

Zmluva o spolupráci č. 81/2017, zverejnená 31.3.2017

Zmluva o spolupráci č. 82/2017, zverejnená 31.3.2017

Darovacia zmluva č. 83/2017, zverejnená 5.4.2017

Darovacia zmluva č. 84/2017, zverejnená 5.4.2017

Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 27/2017, zverejnený 5.4.2017 

Zmluva o spolupráci č. 86/2017, zverejnená 6.4.2017

Zmluva o spolupráci č. 87/2017, zverejnená 6.4.2017

Zmluva o spolupráci č. 89/2017, zverejnená 12.4.2017

Zmluva o dielo č. 91/2017, zverejnená 18.4.2017

Darovacia zmluva č. 90/2017, zverejnená 20.4.2017

Zmluva o person. a tech. zabezpečení plynulého chodu sobáš. obradu, zverejnená 20.4.2017

Príkazná zmluva č. 93/2017, zverejnená 20.4.2017

Zmluva o poskytnutí služieb č.94/2017, zverejnená 20.4.2017

Hromadná licenčná zmluva č. 95/2017, zverejnená 21.4.2017

Zmluva o dielo č. 96/2017, zverejnená 26.4.2017

Zmluva o dielo č. 97/2017, zverejnená 26.4.2017

Zmluva o dielo č. 98/2017, zverejnená 26.4.2017

Zmluva o dielo č. 99/2017, zverejnená 26.4.2017

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 101/2017, zverejnená 28.4.2017

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 102/2017, zverejnená 2.5.2017

Zmluva o pers. a technic. zabezp. plynulého chodu sobášneho obradu č. 103/2017, zverejnená 2.5.2017

Zmluva o dielo č. 100/2017, zverejnená 4.5.2017

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 105/2017, zverejnená 5.5.2017 

Zmluva o spolupráci č. 106/2017, zverejnená 5.5.2017

Zmluva o dielo (pozáruč. servisnej činnosti) č. 107/2017, zverejnená 15.5.2017

Zmluva o dielo (pozáruč. servisnej činnosti) č. 108/2017, zverejnená 15.5.2017

Dodatok č. 1 k Dohode č. 2561TR4010/15, zverejnená 17.5.2017

Zmluva o spolupráci č. 109/2017, zverejnená 18.5.2017

Zmluva o spolupráci č. 111/2017, zverejnená 18.5.2017

Zmluva o person. a tech. zabezp. plynulého chodu sobášneho obradu č. 112/2017, zverejnená 22.5.2017

Zmluva o spolupráci č. 115/2017, zverejnená 25.5.2017 

Zmluva o person. a technic. zabezp. plynulého chodu sobáš. obradu č. 116/2017, zverejnená 26.5.2017

Zmluva o korporátnej spolupráci č. 117/2017, zverejnená 26.5.2017