Ako sa rodila kniha o slovenskom drotárstve

Publikácia Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve má za sebou slávnostné uvedenie do života. A to nie hocijaké. V Považskej galérii umenia v Žiline ju starým zvykom, ktorý je  charakteristický pri narodení chlapca v drotárskej rodine, koncom novembra 2010 symbolicky vyslali do čitateľského sveta prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič  a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Spoločnému dielu Vydavateľstva Matice Slovenskej v Martine, Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci bude vo štvrtok 16. decembra 2010 v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline venovaná špeciálna prezentácia a stretnutie so samotnými autormi publikácie. Je to doteraz najkomplexnejšie syntetické dielo vydané k danej problematike. Drotárstvo predstavuje ako významný a mnohotvárny fenomén nášho kultúrneho dedičstva, a to tak z hľadiska historického, národopisného, ako aj umenovedného,“ upozornila Katarína Hallonová, historička drotárstva Považského múzea v Žiline a jedna z autoriek monografie. Publikácia je rozdelená do troch vzájomne sa doplňujúcich častí, ktoré spoločne tvoria pestrú paletu základných informácii o minulosti a súčasnosti drotárskeho remesla i o jeho odraze v literatúre, hudbe a výtvarných dielach. Napriek tomu, že svojou témou ide o odbornú publikáciu, je spracovaná prístupnou formou, vďaka ktorej čitateľ získa odborne podložené poznatky a základnú orientáciu v problematike.

O náročnom procese zrodu kolektívneho diela, o dlhoročných terénnych a archívnych výskumoch pracovníkov Považského a Kysuckého múzea sa prídu do Krajskej knižnice s čitateľmi podeliť jeho autori – Katarína Hallonová, Monika Váleková, Katarína Kendrová, Jana Adamusová a Alojz Kontrík. Beseda bude spojená aj s predajom knihy.

Veľmi nás teší, že  uvedením tejto reprezentatívnej a obrazovo bohatej publikácie na slovenský trh sme úspešne zavŕšili jubilejný rok, v ktorom si Považské múzeum v Žiline pripomenulo dvadsiate výročie projektu revitalizácie drotárstva na Slovensku,“ dodal na záver  Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

Organizátorom  prezentácie knihy Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve vo štvrtok 16. decembra 2010 o 16,00h v Krajskej knižnici v Žiline je Žilinský samosprávny kraj, Vydavateľstvo Matice slovcenskej v Martine, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci a Krajská knižnica v Žiline. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Scroll to Top