Expozícia Jánošíka obohatená o zaujímavú výstavu plastík

Už od 1. júna 2010 majú  návštevníci expozície Jánošík a Terchová v Terchovej možnosť  bližšie sa zoznámiť s fenoménom rezbárstva Terchovskej doliny. “Nedávno zrevitalizovaná expozícia prezentuje základné historické fakty najmä zo života Juraja Jánošíka. Odraz jánošíkovskej tematiky v mnohých oblastiach ľudovej kultúry, špecifický hudobný folklór obce, výročné zvyky či tradičné zamestnania a odev návštevníkom približuje bohatá kolekcia plastík, obrazov, malieb, hudobných nástrojom, ľudových krojov, salašníckeho riadu, dobových fotografií a mnoho ďalších artefaktov. Dominantou muzeálnej expozície sú zaujímavé repliky priečelia terchovskej drevenice, prístrešku na dojenie oviec, tzv. strungy a verná replika terchovskej izby s mohutnou pecou, zariadená dobovým nábytkom.  ,,Naším cieľom je každoročne obohatiť expozičné priestory o špecifiká terchovskej doliny. Túto sezónu sme sa zamerali na drevené plastiky,” zdôraznil Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.Výstava pod názvom Čo odkrylo drevo ponúka viac ako dvadsať drevených plastík a reliéfov z etnologického zbierkového fondu múzea, ktorých autormi sú terchovskí rodáci –  Vincent Michálek, Adam Vallo, Viliam Meško a Miroslav Dávidík. Dopĺňajú ju plastiky terchovských muzikantov z rúk súčasného terchovského rezbára Jána Martoša. „Rezbári hľadali námety pre svoju tvorbu vo vlastnom živote či v živote dediny, v okolitej prírode, tradičných zamestnaniach alebo v náboženstve. Opracovanie dreva do určitého tvaru bolo náročnou prácou, ktorá si vyžadovala nielen talent a cit, ale aj fyzickú silu, preto boli v minulosti tvorcami ľudových drevorezieb výlučne muži,“ upresnila Katarína Kendrová, etnologička Považského múzea v Žiline. Rezbársky dekór remeselníci uplatňovali nielen na drevených plastikách, ale tiež na predmetoch dennej potreby a na stavebných prvkoch -bránach, štítoch, pavlačiach, oknách alebo dverách.
Výstava terchovských drevených plastík bude súčasťou Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej 2010. Organizátorom výstavy, ktorá je nainštalovaná v Expozícii Jánošík a Terchová v Terchovej do konca augusta 2010  je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top