Hľadanie strateného času s Pavlom Dvořákom

Stretnutie s významným slovenským historikom, publicistom a scenáristom Pavlom Dvořákom  – podujatie TurzoTour s Pavlom Dvořákom v stredu 15. decembra 2010 o 11,00h v Sobášnom paláci v Bytči bude  posledným tohoročným podujatím konajúcim sa v zrenovovanom paláci, a zároveň prvou aktivitou spoločného projektu Žilinského samosprávneho kraja a troch múzeí v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (Považského múzea v Žiline, Kysuckého múzea v Čadci a Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne), ktorý má pracovný názov Po stopách Juraja Turzu. Projekt, ako napovedá jeho titul, je venovaný osobnosti uhorského palatína Juraja Turzu, významného šíriteľa renesancie a vzdelanosti nielen v našom regióne.

Práve v bytčianskom Sobášnom paláci bude prvýkrát predstavený verejnosti nový dokumentárny film Pavla Dvořáka  Život a smrť palatína – Juraj Turzo a Alžbeta Coborová zo seriálového cyklu Hľadanie strateného času. „Film sleduje a podrobne zachytáva vplyv Juraja Turzu na slovenské dejiny a jeho životné míľniky –  od kolísky až po hrob. Snaží sa vyzdvihnúť  európsky a kultúrny rozmer palatína s presahom na jeho osobný život,  najmä na romantickú lásku medzi ním a Alžbetou Coborovou, “ uviedol autor filmu Pavel Dvořák. Stretnúť a debatovať s majstrom Dvořákom budú mať príležitosť nielen návštevníci Turzovho Sobášneho paláca v Bytči, ale aj žilinčania. V stredu 15. decembra 2010 o 16,00h Pavel Dvořák prijal pozvanie do Považskej galérie umenia v Žiline, kde bude debata pokračovať nielen o Jurajovi Turzovi, ale aj o autorovej bohatej literárnej tvorbe. Ako prezradil Pavel Dvořák,  milovníkom histórie predstaví svoj dlhoročný projekt venovaný dejinám Slovenska – Stopy dávnej minulosti,  z ktorého doteraz bolo vydaných päť zväzkov. Rozprávať sa bude aj o ďalších častiach desaťzväzkového Príbehu Slovenska, v ktorých autor popularizačnou formou naďalej plánuje prezentovať historické dianie na konkrétnych ľudských osudoch a dramatických udalostiach.

TurzoTour s Pavlom Dvořákom v Bytči aj v Žiline 15.decembra 2010 symbolicky otvára veľký projekt venovaný Jurajovi Turzovi, ktorý svojimi ďalšími edukačnými, odbornými, ale aj prezentačnými aktivitami má za cieľ  nielen zviditeľniť náš región z hľadiska histórie ale predovšetkým transformovať nadčasové myšlienky osvietenstva palatína Turzu do súčasnosti.

Scroll to Top