Hrad Strečno od septembra s novou expozíciou


Od septembra 2010 bude hrad Strečno obohatený o ďalšiu expozíciu, ktorá sa bezprostredne viaže k jeho dejinám. Priestory Severnej veže hradu budú prezentovať kováčstvo, jedno z najstarších remesiel v minulosti. „Kováčska dielňa sa na hrade Strečno určite nachádzala, jej pozostatky odhalil Archeologický výskum v areáli dolného hradu,“ uviedla archeologička Považského múzea Lucia Krišková. V zbierkovom fonde História I. Považského múzea sa nachádza množstvo predmetov, prostredníctvom ktorých sa podarilo vytvoriť ukážku vybavenia takejto kováčskej dielne. „Kováčska dielňa bola remeselnícka dielňa na výrobu a opravu železných nástrojov, predmetov zo železa alebo podkúvanie koní. Hlavným zariadením takejto dielne bolo murované ohnisko s otvoreným komínom. V jeho tesnej blízkosti stáli kožené kováčske mechy, ktorými sa vháňal vzduch potrebný na oheň v ohnisku,“ upresnila Mária Okániková, historička Považského múzea v Žiline a autorka expozície.

Návštevníci sa budú môcť zoznámiť aj so špeciálnymi kováčskymi nástrojmi ako sú kováčske kladivá rôznych tvarov a hmotnosti, jednoručné alebo dvojručné, ktorými kováč kul rozžeravený kus železa na potrebný tvar, kováčske kliešte a mnoho iných. „Kováči vykonávali najmä tieto práce – okúvali voz, kolesá, rebriny, osi, oje, váhy, vyrábali motyky, sekery, lopaty, kosy a pod. Medzi výrobky pochádzajúce z kováčskych dielní patria aj obločné mreže, svietniky alebo podložky pod riad. Pre dobrú znalosť koní vykonávali viacerí kováči aj funkciu zverolekára. Boli známi aj tým, že ľuďom naprávali zlomeniny a trhali choré a boľavé zuby,“ dodala Mária Okániková.
Pracovníci Považského múzea v miestnosti s expozíciou vyhotovili rekonštrukciu ohniska na pôvodných základoch, ktoré sa tu nachádzali.

Nová expozícia – Kováčska dielňa sa prvýkrát predstaví verejnosti v piatok 17. septembra 2010 o 18,00h, kedy bude slávnostne otvorená. Súčasťou otvorenia bude aj zaujímavý sprievodný program s ukážkami práce kováčskych majstrov.

Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top