Na Kysuciach vystavovali vzácne trofeje Považského múzea v Žiline

Atraktívny a bohatý zbierkový fond zoologickej sekcie Považského múzea v Žiline patrí medzi najžiadanejšie v regióne z hľadiska výpožičiek exponátov na účely rôznych prezentácií. Svedčí o tom nová prírodovedná expozícia v Krásne nad Kysucou v správe Kysuckého múzea v Čadci, na ktorú bolo zapožičaných okolo 110 živočíšnych preparátov. V dňoch 18. až 21. marca 2010 putovali lovecké trofeje a dermoplastické preparáty Považského múzea v Žiline na ďalšiu výstavu pod názvom Poľovníctvo regiónu Kysúc konajúcej sa v Dome kultúry Kysuckého Nového Mesta. „Túto špecifickú výstavu organizujú každoročne poľovnícke združenia regiónu, kde sa okrem iného hodnotia poľovnícke trofeje získané za poslednú loveckú sezónu. Tento rok prvýkrát oslovili organizátori výstavy o participáciu Považské múzeum v Žiline, ktorá spočívala v zapožičaní zoologických zbierok a konzultácii týkajúcich sa preparovania zvierat. Ďalej sme pre poľovnícku verejnosť pripravili odbornú prednášku o metódach určovania veku párnokopytníkov a pre návštevníkov výstavy odborný výklad o biológii a ekológii vystavovaných druhov vtákov a cicavcov,“ uviedol Ladislav Hlôška, zoológ Považského múzea v Žiline. Aj keď výstava trvala pár dní, navštívilo ju do tisíc nadšencov poľovníctva. Múzeum prezentovalo 49 ks dermoplastických preparátov zvierat (veľké šelmy, párnokopytníky, dravce, sovy a vrabcotvaré vtáky), na ktoré sa poľuje alebo tie, ktoré v minulosti boli poľovnou zverou, ale v súčasnosti sú chránené. Raritou boli storočné tri kusy jelenieho parožia karpatského poddruhu jeleňa lesného, mimoriadne silné a všetky ohodnotené zlatou medailou. „Návštevníci výstavy javili obrovský záujem aj o priblíženie procesu preparovania zvierat, ktorý býva často komplikovaný a náročný. Záujem bol najmä o preparovanie dermoplastických, kostrových, kožušinových zbierok, alebo spomínaných trofejí, ktoré budú onedlho nainštalované v pripravovanej expozícii venovanej poľovníctvu v kaštieli Radoľa, “ uviedol Fedor Sedílek, preparátor Považského múzea v Žiline.Organizátorom výstavy Poľovníctvo regiónu Kysúc bol Slovenský poľovnícky zväz – Rgo Kysúc Čadca, Poľovnícke združenie Povina, Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top