Nové dimenzie drotárstva

Špecifickému kultúrnemu fenoménu typickému pre Slovensko – drotárstvu bol konečne po štyroch rokoch splatený dlh v podobe novej  expozície Považského múzea v Žiline. Fenomén drotárstva v jeho rôznorodých variáciách nebol  návštevníkom sprístupnený od roku 2006, kedy v súvislosti s uzatvorením Budatínskeho hradu bola zrušená aj drotárska expozícia. Riešenie tohto nelichotivého stavu sa stalo našou prioritou. Výsledkom úsilia všetkých zainteresovaných je nová netradične koncipovaná expozícia v zrekonštruovaných priestoroch Považskej galérii umenia v Žiline, ktorá kladie dôraz na výtvarnú zložku nielen súčasných výtvarných diel inšpirovaných drotárstvom, ale aj starých zbierkových predmetov, „uviedol Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.
Jej historickú časť tvorí okolo sto reprezentatívnych trojrozmerných predmetov a malieb, ktoré sú pýchou zbierkového fondu drotárstva Považského múzea v Žiline. „Návštevník bude konfrontovaný nielen s kolekciou typických drotárskych výrobkov prevažne zo severozápadného Slovenska ako sú misky, vešiaky, košíky, či odrôtovaná keramika, ale aj s plastikami starých drotárskych majstrov Jozefa Keraka z Veľkého Rovného a Vincenta Kaprálika z Dlhého Poľa. Môže obdivovať figúry Drotára a džarka v životnej veľkosti, fantazijné rozprávkové bytosti, či modely vzducholode a lietadla“ povedala Katarína Hallonová, historička Považského múzea v Žiline a autorka časti expozície venovanej dejinám drotárstva. K zaujímavostiam patrí aj kohút od spomínaného majstra Keraka, ktorý bol vzorom pre logo múzea. Staré drotárske predmety dopĺňa viac ako desať olejomalieb a grafík od slovenských a českých autorov, z ktorých mnohé doteraz neboli prezentované. Znázorňujú prostredie, prácu, náradie a každodenný život drotárskych remeselníkov.
V časti expozície venovanej voľnej výtvarnej tvorbe predstavujú svoju tvorbu dve desiatky súčasných výtvarníkov pracujúcich s drôtom. „ Ide prevažne o slovenských  umelcov, ktorí drôt kombinujú s rozmanitými materiálmi – kameňom, plechom, papierom, plastom. Drôt viažu rôznymi technikami. Na tradičné drotárske remeslo technologicky nadväzujú otec a syn Jurovatí z Bratislavy, žilinská výtvarníčka Mária Krajčová, Jaroslav Drotár z Humenného a iní. Silvia Fedorová a Iveta Miháliková z Bratislavy a žilinská výtvarníčka Andrea Lachová do drôtu prenášajú postupy používané pri práci s textilom ako paličkovanie, pletenie, šitie…“ dodala Monika Váleková, historička umenia Považského múzea v Žiline, autorka časti expozície prezentujúcej súčasné výtvarné podoby práce s drôtom.
Slávnostné otvorenie expozície nazvanej drotARStvo sa uskutočnilo vo štvrtok 22. apríla 2010 o 17.00 hod. v Považskej galérii umenia v Žiline. Sprievodným programom bola výstava prác žiakov žilinských ZUŠiek pod názvom (bez)Drôtová sieť na žilinskej železničnej stanici, happening Drôtujeme zemeguľu na Hlinkovom námestí a vystúpenie hudobnej dua Omaggio. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Žiline bude časť expozície sprístupnená pre zrakovo hendikepovaných návštevníkov. Organizátormi projektu a sprievodných podujatí sú Žilinský samosprávny kraj,  Považské múzeum v Žiline a Považská galéria umenia v Žiline.

Scroll to Top