O hradnú školu je opäť veľký záujem

Júnové utorky na hrade Strečno už šiestu sezónu budú okrem návštevníkov hradu patriť predovšetkým žiakom základných škôl. Projekt Hradná škola alebo Múzeum deťom, deti múzeu sa teší veľkej obľube a každoročne ho absolvuje viac ako päťsto detí z rôznych kútov Slovenska. “Hlavným cieľom Hradnej školy je sprostredkovať hravou a interaktívnou formou zaujímavé informácie o dejinách a tým vtiahnuť deti do minulosti rôznymi indíciami či odkazmi na dôležité historické míľniky späté s hradom. Teší nás, že aj tento rok si za cieľ svojho školského výletu vybrali práve Hradnú školu školy, ktoré sa jej zúčastnili niekoľkokrát. Vďaka patrí najmä odborným zamestnancom múzea za to, že špeciálne na toto podujatie si pripravujú program s netradičnými téamami či exponátmi,” uviedla Anna Maršalová, marketingová pracovníčka Považského múzea v Žiline. Ústrednou témou Hradnej školy 2010  budú zabudnuté hry. Deti sa dozvedia ako sa kedysi hrali ich predkovia, aké mali hračky alebo ako pri hrách fantazírovali. Niektoré  hry si vyskúšajú a odsúťažia. Arbitrami tejto časti podujatia bude uhorský palatín František Vešeléni a jeho manželka Žofia Bosniaková, ktorí odovzdajú každej triede svoj certifikát. Ďalšími atrakciami bude archeologický workshop, geologická a zoologická zastávka. Nebezpečný cestný úsek pod hradom Strečnom bude deťom predstavený historikom dopravy múzea v kontexte výstavy Cesta okolo Strečna nebezpečná, nainštalovanej v Severnej veži hradu. “Na záver si školáci vyskúšajú remeslá súvisiace so stredovekým hradom ako je napríklad hrnčiarstvo alebo remeslo viažúce sa k špecializácii nášho múzea – drotástvo. Aj týmto spôsobom sa snažíme rozšíriť obzory žiakov o informácie, ktoré sú načrtnuté v učebných osnovách spoločensko-vedných predmetov a tým prehĺbiť úctu mladej generácie k tradíciám a vlastným koreňom,“ dodala Katarína Repáňová, správkyňa hradu Strečno. Hradná škola bude prebiehať v dňoch 1., 8. a 15. júna 2010. Záujemcovia o posledné voľné termíny sa môžu informovať na tel: 041/500 15 11. Organizátorom podujatia je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top