Otvorenie Budatínskeho parku a hudobný deň

Žilinský samosprávny kraj v rámci implementácie schváleného projektu s názvom “Budatín – Strumień: revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva” pozýva na Hudobný deň v nedeľu 5. septembra 2010 o 14.00 hod. v Budatínskom parku s areálom. Pri tejto príležitosti sa uskutoční Slávnostné otvorenie zrevitalizovaného Budatínskeho parku.

Pozvánka (.pdf)

.

.

.

.

Program:

14.00 Otvorenie podujatia – Hudobný deň

14.20 Symbolické zasadenie posledného stromu na centrálnu alej parku – slávnostné otvorenie zrevitalizovaného parku

14:30 Prehliadka parku

15:00 Hudobné vystúpenia

15:10 Folklórny súbor Javorníček z Hvozdnice a Štiavnika

15:40 Przemek Wójtowitz Trio (Strumień – Poľsko)

16:05 Ľudová hudba súrodencov Ďuranovcov z Terchovej

16:30 Mniejwiecej (Strumień – Poľsko)

17:15 V8 Band

18:00 Ukončenie podujatia

.

Sprievodné akcie:

K7 – Psovodi, záchranári Slovenskej republiky – prezentácia výcviku záchranárskych psov

Výtvarný happening študentov Strednej umeleckej školy Žilina a verejnosti na tému “PARKovanie” alebo Park ako miesto zážitkov a nápadov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Scroll to Top