Roky s Horeckého Rozsutcom

Pred rokom Považské múzeum v Žiline vyhlásilo anketu, ktorej cieľom bolo zistiť popularitu jednotlivých podujatí u návštevníkov hradu Strečno. Respondenti medzi najatraktívnejšie produkty hradu zaradili aj tradičný cyklus výstav pod názvom Umenie na hrade, ktorý už siedmy rok prezentuje súčasnú umeleckú tvorbu výtvarníkov žilinského regiónu. Len v mesiaci júl 2010 navštívilo výstavu Modré a červené emócie mladého začínajúceho autora Mareka Holešu v Severnom paláci strečnianskeho hradu viac ako desaťtisíc návštevníkov. Koniec augusta uzatvára tohoročný cyklus stretnutí s umením autorská výstava významného slovenského výtvarníka, starostu Umeleckej besedy slovenskej a nadšeného obdivovateľa prírodných krás severného Slovenska akademického maliara Zdena Horeckého. Výstava Roky s Roszutcom zachytáva nádherné pohľady na okolie Malej Fatry. Autor v nich, s jeho typickým expresívnym koloritom, dôsledne moduluje túto malebnú krajinu s jej dominantou Rozsutcom. Zdeno Horecký prijal výzvu vystavovať na hrade Strečno naozaj štýlovým a noblesným spôsobom. Exkluzívne prvýkrát bude mať možnosť verejnosť vidieť jedenásť olejomalieb zobrazujúcich najmä hrad Strečno a ostatné hrady v blízkom regióne ako napríklad Oravský, Lietavský, Súľovský, Hričovský a hrad Likavka. „ Tvorba Zdena Horeckého, ktorý sa v tomto roku dožíva osemdesiatich rokov, je so žilinským regiónom neoddeliteľne previazaná. Hoci sa pred takmer štyridsiatimi rokmi presťahoval do Bratislavy, so Žilinou ho naďalej spájali nie len rodinné väzby. Z jeho rozsiahleho diela je zrejmé, že Terchová a Zázrivá sú miestami jeho nekonečnej inšpirácie. Po obnovení Umeleckej besedy slovenskej, v roku 1990, sa stal jej zakladajúcim aktívnym členom a ako starosta doposiaľ organizuje mnohé výstavné projekty a sympóziá, často spojené práve so žilinským krajom,“ uviedla Darina Arce, kurátorka výstavy. Vernisáž výstavy Zdena Horeckého Roky s Rozsutcom sa uskutoční v piatok 27. augusta 2010 o 18,00h v Severnom paláci hradu Strečno. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 2. novembra 2010. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Umelecká beseda slovenská.

Scroll to Top