Umenie na hrade s modrými a červenými emóciami

Cyklus výstav Umenie na hrade Strečno začína svoj siedmy ročník výstavou mladého výtvarníka a poslucháča VŠVU v Bratislave Mareka Holešu. Výstava pod názvom Modré a červené emócie je rozdelená do troch cyklov, v ktorých autor analyzuje modrý a červený kolorit najmä ako svet kontrastov. „Veľkosť farebnej plochy v prezentovaných olejomaľbách vníma autor ako prítomnosť a intenzitu emócií zobrazovanej postavy. Modrá a červená predstavujú zároveň protiklady – racio a vášeň, subjektívne a objektívne, taktiež muža a ženu,“ uviedla kurátorka výstavy a pedagogička VŠVU v Bratislave Klaudia Kosziba.

Strečniansky hrad  dáva už siedmy rok priestor na prezentáciu súčasného výtvarného umenia regiónu. Atraktívne a zároveň náročné prostredie hradu hostilo niekoľko významných výtvarných mien. Príležitosť predstaviť svoju tvorbu dostali aj začínajúci umelci, medzi ktorých patrí aj Marek Holeša. Absolvoval Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku – odbor textilné výtvarníctvo, neskôr študoval na Akadémii umenia 2008 v Banskej Bystrici, kde sa výlučne venoval technikám maľby. Zúčastnil sa a bol ocenený na mnohých súťažiach venovaných neprofesionálnej výtvarnej tvorbe. V súčasnosti je poslucháč VŠVU v Bratislave. Inklinuje najmä k figurálnym námetom, venuje sa štúdiu anatómie človeka a zobrazeniu jeho telesnosti v polohe súčasnej maľby. Inšpirujú ho hlavne umelci druhej polovice 20. storočia pôsobiaci v USA (Jackson Pollock, Mark Rothko) a v Británii (David Hockney, Lucien Freud). „Hrad Strečno poznám veľmi dôverne. Jeho priestory sú veľmi špecifické a dýchajú zvláštnou atmosférou. To, že tu môžem prezentovať svoju tvorbu je pre mňa veľká výzva a zároveň zodpovednosť vo vzťahu k návštevníkom hradu,“ dodal Marek Holeša.

Vernisáž výstavy Modré a červené emócie sa uskutoční v piatok 25. júna 2010 o 18,00h v Severnom paláci hradu Strečno. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 28. augusta 2010. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top