Veľká kniha o slovenskom drotárstve

V stredu 24. novembra 2010 o 11,00h sa v Považskej galérii umenia v Žiline uskutoční slávnostná promócia knihy Drotárstvo – Veľká kniha o slovenskom drotárstve za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Spoločné dielo Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine, Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci (obe múzeá sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) je zavŕšením jubilejného roku, v ktorom si Považské múzeum pripomína 20. výročie svojho úspešného projektu revitalizácie drotárstva na Slovensku.

Reprezentatívna, plnofarebná, obrazovo bohatá publikácia v rozsahu 160 strán, ktorá vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, je kolektívnym dielom odborných pracovníkov Považského múzea v Žiline – historičky Mgr. Kataríny Hallonovej, etnologičky Mgr. Kataríny Kendrovej, historičky umenia Mgr. Moniky Válekovej PhD. a dokumentaristky Mgr. Jany Adamusovej, ako aj etnológa Kysuckého múzea v Čadci Mgr. Alojza Kontríka.

Je doteraz najkomplexnejším syntetickým dielom vydaným  k danej problematike. Drotárstvo predstavuje ako významný a  mnohotvárny fenomén nášho kultúrneho dedičstva, a to tak z hľadiska historického, národopisného, ako aj umenovedného. Publikácia je rozdelená do troch navzájom sa doplňujúcich častí, ktoré spoločne tvoria pestrú paletu základných informácií o minulosti a súčasnosti remesla i o jeho odraze v literatúre, hudbe a výtvarných dielach. Napriek tomu, že svojou témou ide o odbornú publikáciu, je spracovaná príťažlivou a veľmi prístupnou formou, vďaka ktorej čitateľ získava odborne podložené poznatky a základnú orientáciu v problematike.

Pozvánka:

drotarstvo-monografia

Scroll to Top