Železničná história na starých pohľadniciach

Považské múzeum v Žiline ako múzeum s celoslovenskou špecializáciou pre oblasť dopravy má túto sezónu za sebou niekoľko úspešných aktivít, ktorými prispelo k pripomenutiu si významných výročí existencie regionálnych železničných tratí. Na začiatku októbra sa konali štyri nostalgické jazdy historickým motorovým vozňom Hurvínek na trati Žilina – Rajec, o ktoré bol mimoriadny záujem. Posledný októbrový víkend sa múzeum organizačne spolupodiaľalo na oslavách stého výročia otvorenia trate Trenčianska Teplá – Lednické Rovne, kde okrem nostalgických jázd Hurvínkom a parným vlakom ťahaným rušňom známym pod prezývkou Ušatá, bola verejnosti v predpremiére predstavená výstava Železničné stanice Slovenska na starých pohľadniciach. Práve táto výstava bude od 9. novembra 2010 do 31. januára 2011 sprístupnená vo výstavnej miestnosti Areálu Budatínskeho hradu.

Jednou z rozsiahlejších častí zbierkového fondu doprava sú historické pohľadnice s tematikou železníc zachytávajúce dobové pohľady na železničné stanice, respektíve železničné trate vo všetkých regiónoch Slovenska. Výstava ponúka reprodukcie ale aj originálne pohľadnice slovenských železničných staníc datované už od roku 1898. Je zaujímavé, čo všetko dokáže pohľadnica vypovedať a ako vkusne pôsobí po vyhotovení jej reprodukcie v niekoľkonásobnom zväčšení,“ uviedol Peter Šimko, kurátor výstavy a historik dopravy Považského múzea v Žiline.

Pohľadnice sú typovo zoradené do troch oblastí. Najkrajšie a obsahovo najvýznamnejšie sú pohľady na železničné stanice, ktoré dokumentujú staničné budovy a ich stavebné prvky v časoch počiatkov železníc. Druhú skupinu pohľadníc tvoria zábery na trate – portály tunelov či železničné mosty. Poslednou skupinou sú pohľadnice železničných dráhových vozidiel. „Medzi najkrajšie patrí kolorovaná pohľadnica s rušňom radu Ip Košicko-bohumínskej železnicde (354.9 ČSD) s pózujúcimi zamestnancami Hlavnej strojnej dielne vo Vrútkach,“ dodal Peter Šimko.

Výstavu okrem toho dopĺňajú tri modely niektorých slovenských staníc a model koľajiska, v ktorom je zakomponovaná samotná pôvodná žilinská železničná stanica z roku 1870. Zaujímavý je model stanice v Kežmarku, postavenej v secesnom štýle, považovaná za najkrajšiu na Slovensku. Výstavou Železničné stanice Slovenska na starých pohľadniciach Považské múzeum v Žiline symbolicky uzatvára úspešný rok dopravy a definitívnou bodkou za týmto rokom bude Mikulášska nostalgická jazda pre deti Hurvínkom patriacim Spoločnosti Považskej dráhy Žilina, opäť na žilinsko-rajeckej trati dňa 5. decembra 2010.

Scroll to Top