Zrevitalizovaný park priniesol prvé ovocie

Tohoročná jeseň v areáli Budatínskeho hradu bola veľmi zaujímavá a návštevnícky bohatá najmä na podujatia konajúce sa v zrevitalizovanom Budatínskom parku. Slávnostné otvorenie parku, spojené s hudobným dňom, pritiahlo nielen stovky nadšencov hudby, ale predovšetkým prívržencov myšlienky komplexnej obnovy parku ako miesta oddychu a jedinečnej novej zelenej zóny v Žiline. Ďalšie podujatie – Dni rezbárskeho umenia, okrem iných, ocenila  asi desiatka svadobných párov, ktoré si ako atraktívnu kulisu vybrala práve tento romatický priestor a medzinárodný workshop prebiehajúci  počas Rezbárskych  dní. Od 26. septembra 2010 môžu návštevníci parku obdivovať na sútoku riek Váhu a Kysuce reálny model plte s drevenými plastikami pltníkov, ktoré pripomínajú Budatín ako významné centrum  pltníctva od čias stredoveku.

Zrevitalizovaný Budatínsky park s novými  lavičkami, osvetlením alebo  moderným pódiom priniesol okrem početného množstva spokojných hostí aj nových záujemcov o dočasné výstavy Považského múzea v Žiline. Výstavu Z baroka –obraz, hudba, text, prezentujúcu barokové umenie regiónu, pritiahlo aj vďaka otvoreniu parku viac ako tritisíc návštevníkov. „Ďalšou jesennou aktivitou Považského múzea v Žiline  v Areáli Budatínskeho hradu je výstava pod názvom Sosnowiec včera a dnes, ktorá do konca novembra sprostredkuje pohnutú históriu nášho partnerského mesta v Sliezskom vojvodstve. Bannerová výstava dokumentuje Sosnowiec, jeho historické míľniky, kultúrne pamiatky a samozrejme jubilujúce dvadsaťpäťročné mestské múzeum s jedinečnou špecializáciou na poľské moderné sklárske umenie, “ povedal riaditeľ Považského múzea v Žiline, Boris Schubert.

Budatínska jeseň sľubuje ešte mnoho zážitkov, a to nielen v príjemnom prostredí parku. Považské múzeum v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, po ukončení výstavy Sosnowiec včera a dnes, pripravuje prekvapenie v podobe výstavy s tematikou a exponátmi zameranými na históriu železničnej dopravy Slovenska.

Scroll to Top