Deň otvorených dverí knižnice múzea

Knižnica Považského múzea v Žiline už po tretíkrát pripravila pre svojich budúcich členov Deň otvorených dverí knižnice, ktorý sa bude konať v stredu 30. marca 2011 od 8.00h do 17.00 h. „Informácia o existencii tejto špeciálne odbornej knižnice v Žiline s rozsiahlym fondom spoločenskovednej a  prírodovednej literatúry, publikáciami z regionálnej histórie, etnografie a histórie drotárstva a remesiel, sa aj vďaka už zrealizovaným Dňom otvorených dverí, dostala do povedomia najmä odbornej verejnosti, ale aj študentov stredných a vysokých  škôl,“ uviedla Janka Sakalová, knihovníčka Považského múzea v Žiline.

Len pre zaujímavosť, v roku 2010 knižnicu navštívilo takmer tisíc čitateľov. Knižničný fond sa v roku 2010 rozrástol na celkový počet knižných jednotiek 11 965 ks. Najväčší dopyt je po regionálnej literatúre a muzeálnych zborníkoch. Z regionálnej literatúry medzi novinky patrí kniha Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve, Slovenskí drotári na historických pohľadniciach a monografia o obci Trnové.

Od  roku 2009 je možné podrobne  zoznámiť sa s fondom knižnice aj prostredníctvom web katalógu na www.pmza.sk.

V stredu 30. marca 2011 bude možné v knižnici Považského múzea v Žiline získať členstvo bezplatne. Pre nových ale aj stálych návštevníkov knižnice budú pripravené zaujímavé publikácie vydané múzeom, ktoré si ako ďalší benefit môžu odniesť so sebou.

Organizátorom Dňa otvorených dverí je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top