DOD muzeálnej knižnice aj o reštaurovaní starých kníh


Dátum: 23. 11. 2011
Miesto: Areál hradu Budatín, knižnica

V poradí tretí Deň otvorených dverí knižnice Považského múzea v Žiline, ktorý múzeum organizuje od roku 2010, bude opäť atraktívny nielen pre všetkých študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre širokú verejnosť. „Knižnica múzea, ktorá existuje od roku 1953, kedy je datovaný prvý zápis do prírastkovej knihy, je už niekoľko rokov prístupná verejnosti. V súčasnosti disponuje viac ako 12 000 ks knižničných jednotiek a aj vďaka otvoreným dňom knižnice nám narastá počet predovšetkým virtuálnych návštevníkov,“ upozornila Janka Sakalová, knihovníčka múzea.Od roku 2009 začal v knižnici prebiehať inovačný proces vo forme digitalizácie knižného fondu. „ Elektronická  evidencia celého výpožičného systému a  online katalógy nie sú v súčasnosti samozrejmosťou každej knižnice. Z roka na rok sa snažíme skvalitňovať knižničné služby,  poskytujeme napríklad konzultácie v kontexte metodiky bibliografie. V neposlednom rade knižnica slúži aj ako príjemná študovňa s kompletným technickým vybavením, “ povedal Boris Schubert, riaditeľ múzea.

Dňom otvorených dverí knižnice bude streda 23. novembra 2011 od 8,00h do 17,00 h, kedy bude registrácia do knižnice zadarmo. Pre záujemcov, ktorých zaujíma proces náročného reštaurovania starých kníh bude v knižnici o  14,00 h pripravená prednáška vedúcej Oddelenia pre uchovávanie a ochranu zbierkového fondu Považského múzea v Žiline Anety Španovej. Posledným benefitom novembrového dňa knižnice je výhodná ponuka balíčkov publikácií múzea.

Organizátorom Dňa otvorených dverí knižnice Považského múzea v Žiline v stredu 23. novembra 2011 v areáli Budatínskeho hradu je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline

Scroll to Top