Don Quijote de la Ancha v réžii Bolka Polívku zavíta do Budatínskeho parku

Žilinské kultúrne leto 2011 ponúkne začiatkom augusta návštevníkom Budatínskeho parku naozajstnú divadelnú lahôdku. Divadlo Klauniky z Brna uvedie svoju hru Don Quijote de la Ancha, s ktorou v kontexte projektu Comenius „Kultúra bez hraníc“ už niekoľko rokov navštevuje české a slovenské historické pamiatky.

Táto vynikajúca komédia je u divákov veľmi obľúbená. Je jedinečná svojou komunikatívnosťou a ľudskými posolstvami presahujúc národné ale aj osobné hranice. Projekt Comenius od roku 1999 až doteraz umožnil zrealizovať okolo dvetisíc repríz tohto predstavenia v  českých a slovenských kultúrnych pamiatkach,“ povedala Monika Homolová, manažérka divadla. Inscenácia sa stala legendárnou, rovnako ako jej slávna predloha, ktorá oslávila už štyristo rokov od jej prvého vydania.

Svojráznemu spracovaniu osudov Dona Quijota a jeho verného služobníka Sanchu Panza nechýba humor, nadhľad, fantázia ani mystifikácia. Po formálnej stránke zvolil režijný poradca predstavenia, autor, mím, básnik telom a dušou Bolek Polívka cestu didaktickej klauniády. Celá hra je postavená na učení Jána Ámosa Komenského, a to prostredníctvom profesora španielčiny a vychovávateľky kominárskeho internátu Ancha, ktorí sa svojim divákom – študentom,  snažia maximálne priblížiť postavu dômyselného rytiera Dona Quijota. Predstavenie, určené všetkým vekovým skupinám, je zároveň humorným prelínaním scén svetoznámeho románu Miguela de Cervantesa Saavedru a zároveň vyučovacou hodinou profesora španielčiny.

Divadelná komédia divadla Klauniky Don Quijote de la Ancha v réžii Bolka Polívku sa predstaví divákom v sobotu 6. augusta 2011 o 18,00h v Budatínskom parku v rámci Žilinského kultúrneho leta 2011. Vstup na predstavenie je bezplatný. Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Mesto Žilina.

 

Scroll to Top