Expedícia Budatínsky park

Považské múzeum v Žiline pripravilo v súvislosti so začiatkom nového školského roka pilotný projekt určený žiakom žilinských základných škôl pod názvom Expedícia Budatínsky park. Hlavným zámerom tohto projektu je priblížiť žiakom špecifiká regiónu v ktorom žijú, prostredníctvom jedinečného fenoménu Budatínskeho parku, ktorý je významný predovšetkým ako Národná kultúrna pamiatka, ďalej aj ako svojrázny ekosystém, miesto kontaktu geologických období, veľkých tektonických štruktúr a dynamických procesov formujúcich krajinu, zaujímavý dopravný uzol v súčasnosti aj v minulosti a v neposlednom rade ako vyhľadávané miesto kultúrnej turistiky v regióne,“ uviedol Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline. Projekt Expedícia Budatínsky park má snahu byť zaujímavou alternatívnou formou vyučovania. Účastníci expedície prostredníctvom zážitku získajú poznatky z regionálnej prírodovednej a spoločenskovednej oblasti.
Stretnutie s históriou bude sprostredkované v niekoľkých tematických okruhoch ako  napr.
Matúš Čák Trenčiansky, Suňogovci, Čákyovci a krásna Katarína (história Budatínskeho hradu, známe rody, legendy), Vodné hrady – hradné vody (charakteristika vodných hradov, známe vodné hrady vo svete, problematika zásob pitnej a úžitkovej vody na hradoch), Hrad alebo zámok (základné rozdiely medzi hradom a zámkom), Prečo prababička lipa veľkolistá z Budatínskeho parku kandiduje na stromovú miss roka 2011? (zoznámenie sa s jedným z najstarších a najmohutnejších stromov v parku, ktorý je živým pamätníkom jeho dejín), Budatínsky park – vtáčí hotel (vtáčie spoločenstvá – ukážky nahrávania vtáčích hlasov, bezdrôtová kamera na sledovani hniezdnej biológie, geografický informačný systém (GPS) a jeho použitie v ornitológii, demonštrácia odchytu vtákov s použitím japonskej siete), Legendy minulosti – železnica a Pltníci v parku (dejiny dopravy – historické špecifiká dopravy v regióne, fenomén pltníctva)  a ďalšie témy. Sprievodným programom projektu prehliadky výstavy Keď sa drotár narodil  a Budatínsky park – prechádzka storočiami. Projekt Expedícia Budatínsky park sa uskutoční v termínoch 14. a 22. septembra 2011. Školy sa môžu nahlásiť  na tel č. 041/500 15 11, kontaktná osoba Mgr. Anna Maršalová.

Organizátorom projektu je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top