Expresionisti v Žiline už čoskoro

Avizovaná exkluzívna výstava výtvarného umenia svetových expresionistoov bude prístupná slovenskej verejnosti vo výstavných priestoroch areálu Budatínskeho hradu už po Veľkej  noci. Považské múzeum v Žiline  pripravilo pre milovníkov umenia skutočnú lahôdku. Na výstave, výstižne nazvanej Expresionizmus – Sila výrazovosti môžu návštevníci vzhliadnuť spolu 50 diel najvýznamnejších osobností nemeckého expresionizmu, prevažne z rokov  1910 – 1933. Je to doba, v ktorej umelci nadväzujú na programové ciele dvoch najdôležitejších umeleckých skupín formujúcich expresionizmus. V roku 1905 bola v Drážďanoch založená skupina Die Brücke (Most) a v Mníchove v roku 1911 bola založená skupina Der Blaue Reiter (Modrý jazdec). K najvýznamnejším predstaviteľom skupiny Die Brücke patrili  práve umelci, ktorých diela budete môcť v Žiline uvidieť  – Ernst L. Kirchner, Erich Heckel  alebo Otto Mueller, Emil Nolde či Max Pechstein, “ povedala Darina Arce, kurátorka výstavy.

Hoci obidve skupiny nemali dlhé trvanie a ich spoločný prienik zahŕňa necelých desať rokov, ovplyvnili nenávratne umelecké dianie 20. storočia v celej Európe. Expresionizmus priniesol novú optiku nazerania na poslanie umenia, snažil sa oslobodiť umelca a vtiahnuť aktívne diváka do diela, hľadal v umení viac duchovný rozmer, odhaľoval  hodnoty a vplyv farby. Abstrakcia si nachádza významné miesto v umeleckom prejave. Práve nespútanosť, duchovno a sloboda boli hodnoty, ktoré prinášali diela moderny – expresionistov, kubistov, fauvistov. V nacistickom  Nemecku  boli v priebehu tridsiatych  rokov  diela modernistov, z veľkej miery práve expresionistov, označené za zvrhlé, degenerované umenie (Entartete kunst), boli konfiškované zo súkromných (najmä židovských rodín) aj verejných zbierok. V roku 1939 viac ako 5000 obrazov, akvarelov a kresieb verejne spálili. Množstvo ďalších diel predali a boli vyvezené do zahraničia, najmä do USA,“ dodala Darina Arce.

Neutíchajúci záujem o diela a osobnosti z tohto obdobia okrem iného dokladá napríklad aj aktuálna výstava o skupine Modrý jazdec v Albertine vo Viedni zo zbierky Lenbachhaus v Mníchove.  Zásluhou Považského múzea v Žiline, nemeckej Galérie Sundermann, Seale n. f. si teraz diela najvýznamnejších expresionistov do polovice júna 2011  môžete pozrieť taktiež aj v Žiline, “ dodal na záver Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

Vernisáž výstavy Expresionizmus – Sila výrazovosti sa uskutoční v piatok 29. apríla 2011 o 17,00 h v areáli Budatínskeho hradu. Návštevníkov čaká zaujímavý sprievodný program – výtvarný happening žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline na tému Expresionizmus, koncert hudobnej skupiny Antique a herecké improvizácie pod názvom ExpresImpro.

Scroll to Top