Každý dovidí na hviezdy III.

Zvládnutím základných drotárskych techník bude tretí ročník vianočného podujatia Každý dovidí na hviezdy zameraný na prácu s hlinou. Lektori projektu – žilinská výtvarníčka Mária Chomisteková a sochár Martin Dzurek z Modry sprostredkujú prostredníctvom  hliny Príbeh umenia v niekoľkých umeleckých zastávkach.

V roku 2009 sa zrealizoval pilotný projekt Považského múzea v Žiline a Krajského strediska  Žilina Únie nevidiacich a slabozrakých, ktorého nosnou aktivitou boli tvorivé dielne drôtovania a paličkovanej čipky s vianočnou tematikou jednak pre klientov Únie, ale aj pre širokú verejnosť. Výsledkom boli nádherné dekoračné predmety, nové priateľstvá a neopakovateľná atmosféra. Podujatie Každý dovidí na hviezdy v roku 2010 vstúpilo do svojho druhého ročníka. „V renesančnom Sobášnom paláci v Bytči klienti Únie a návštevníci paláca opäť vyrábali z drôtu a paličkovanej čipky vianočné dekorácie a zároveň sa zdokonaľovali v technikách, ktoré si odskúšali na prvom stretnutí. V paláci bol prvýkrát predstavený monumentálny betlehem štiavnického rezbára Jána Palka, ktorý si slabozrakí mohli precítiť aj rukami. Pre ostatných návštevníkov bola pripravená prezentácia pomôcok a zariadení kompenzujúcich stratu alebo poškodenie zraku,“ zhodnotila druhý ročník Erika Kanátová, vedúca Krajského strediska UNSS v Žiline.

Zvládnutím základných drotárskych techník bude tretí ročník vianočného podujatia Každý dovidí na hviezdy zameraný na prácu s hlinou. Lektori projektu – žilinská výtvarníčka Mária Chomisteková a sochár Martin Dzurek z Modry sprostredkujú prostredníctvom  hliny Príbeh umenia v niekoľkých umeleckých zastávkach.

Napríklad obdobie  praveku bude okrem zoznámenia sa so vznikom umenia, výkladu o jaskynných maľbách, rituálnych soškách či megalitických stavbách aj o výrobe jednoduchých figúrok alebo nádob. Na dotvorenie predstavy o histórii umenia budú na workshope nainštalované muzeálne artefakty, ktoré  s jednotlivými obdobiami súvisia a zároveň budú slúžiť na haptickú prezentáciu. Len pre zaujímavosť, obdobie praveku bude ilustrovať zlomok mamutoviny z obdobia 25 až 30 tisíc rokov pred n. l., ďalej amfora  lužickej kultúry, ktorá sa používala ako nádoba na posmrtné milodary. Podobným spôsobom sa návštevníci integrovaného podujatia a slabozrakí zoznámia so starovekom, stredovekom a umením novoveku. „Veríme, že  v nedeľu 18. decembra 2011  Sobášny palác v Bytči navštívi veľa zrakovo zdravých ľudí, ktorí nám pomôžu vytvoriť nezabudnuteľnú vianočnú atmosféru spolupatričnosti. Pomocné oči a ruky  poskytnú  aj poslucháči Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, ktorý dlhoročne spolupracuje s Úniou slabozrakých a nevidiacich,“ povedala na záver Lucia Hrebeňárová zo Žilinskej univerzity.

Organizátori 3. ročníka podujatia Každý dovidí na hviezdy, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. decembra 2011 od 10,00 hod do 16,00 hod v Sobášnom paláci v Bytči – Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline, Krajské stredisko UNSS v Žiline a Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity ďakujú touto cestou sponzorom za poskytnutie vianočných dobrôt, ktoré si budú môcť účastníci tohto stretnutia ochutnať.

Scroll to Top