Kysucké premeny Stanislava Mikovčáka

Ďalšia výstava z cyklu Umenie na hrade už čoskoro ponúkne návštevníkom hradu Strečno diela kysuckého výtvarníka Stanislava Mikovčáka. Súborom kovaných sôch a objektov, v  ktorých sú zaujímavo zakomponované staré kované predmety,  sa autor snaží približiť a sprostredkovať svoje rodné Kysuce v originálnych podobách. „Pre svoju tvorivú prácu používa Stano Mikovčák veci nájdené, napríklad staré kovania a tieto veci, tak ako sú, oživuje, dáva im nový estetický zmysel. Je vôbec zaujímavé, koľko variant svojich objektov dokáže vytvoriť, vždy ale dáva prednosť prirodzenému tvaru a farbe, nemá potrebu umelej polychrómie alebo ďalších zásahov do svojho tvorivého celku. V jednom zo svojich najznámejších objektov necháva prehovoriť drevo, jeho stáročné štruktúry a rôzne odtiene farieb. Odveký vzájomný dialóg kovu a dreva je tu uvedený vo svojej dokonalosti. Všetky takéto kompozície, maximálne autentické, osobité, dosvedčujú mnohostrannosť autorovho výtvarného vyjadrenia. Výtvarník je v nich svojím spôsobom jediný a jedinečný,“ povedal Milan Mazúr, kurátor výstavy.
Stanislav Mikovčák sa narodil v Turzovke. Po štúdiách na Gymnáziu v Čadci absolvoval v roku 1988 Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave , na ktorej po štúdiách pôsobil ako odborný asistent. V súčasnosti pracuje ako projektant a venuje sa výtvarnému umeniu. Významne sa pričinil  o rozvoj exteriérovej sochárskej expozície na Javorníkoch, a taktiež sa  autorsky podieľal na  výstavbe a architektúre turistických rozhľadní na Javorníkoch.  Známa je jeho rozhľadňa na Kamenitom, ktorú postavil so svojimi synmi Viktorom a Martinom.

Stanislav Mikovčák  v súčasnosti vystavuje svoje kované diela v rodnej Turzovke a  v poľskom Bialsko Biala. Severný palác hradu Strečno je ďalším miestom prezentácie jeho výtvarnej práce. Vernisáž výstavy sa Kysucké premeny sa uskutoční v piatok 26. augusta 2011 o 18,00h na hrade Strečno. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 21. septembra 2011. Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top