Prázdninová rozlúčka nielen s duchmi, elfmi a strečnianskym desom

Považské múzeum v Žiline opäť ponúka v posledný prázdninový týždeň všetkým deťom do 15 rokov bezplatnú navštevu svojich expozícii.
,,Múzeum sa už  niekoľko rokov snaží spríjemniť školákom koniec letných prázdnin akciou Rozlúčka s prázdninami. Počas nej majú  deti do 15 rokov sprievode rodiča do areálu Budatínskeho hradu, hradu Strečno, Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch a Jánošíkovej expozície v Terchovej, vstup zdarma.  V tomto roku sa  táto zujímavá akcia uskutoční v dňoch 26. a 27. augusta 2011,“povedal Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

Rozlúčiť sa s prázdninami bude  možné v Budatíne prostredníctvom divácky veľmi úspešnej výstavu Keď sa drotár narodil, ktorá dokumentuje zvyky a obyčaje drotárov. V Čičmanoch je  opätovne sprístupnený dom č. 42, na ktorom takmer pol roka prebiehali stavebné úpravy ineriérov a exteriérov. Návštevníkov čaká okrem  zrevitalizovanej expozície Ľudové obydlie moderná prezentácia čičmianskych motívov talentovanej absolventky VŠVU v Bratislave Moniky Hanečkovej. Terchová láka  expozíciou venovanej Jánošíkovi, ďalej výstavou o špecifikách Terchovskej doliny a nakoniec výstavou terchovského umeleckého rezbára Jána Martoša.

Počas tohoto akciového víkendu sa na hrade Strečno uskutoční posledné nočné stretnutie so strašidlami hradu Strečno. Populárne podujatie Duchovia, elfovia, strečniansky des v sobotu 27. augusta od 20,00h do 23,00h sľubuje trochu strachu , veľa zábavy ale aj pozorovanie hviezdnej oblohy v spolupráci s  Považskou hvezdárňou v Žiline.

Považské múzeum v Žiline želá všetkým školákom a ich rodičom príjemný pobyt v jeho expozíciách 26. a 27. augusta 2011 a zároveň úspešný štart do nového školského roku.

Organizátorom Rozlúčky s prázdninami v Považskom múzeu v Žiline  a podujatia Duchovia, elfovia, strečnianskz des je Źilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Považská hvezdáreň v Žiline

Scroll to Top