Staromestské remeslá na Radnici

Žilina|mesto remesiel je názov výstavy, ktorá spolu s výstavou Kostol sv. Štefana kráľa patria k jedným zo sprievodných podujatí XVII. ročníka Staromestských slávností v Žiline. Žilinská Radnica opätovne sprístupnila svoje priestory, ktoré budú ponúkať prostredníctvom výstav najvýznamnejšie historické míľniky mesta.

Hlavná téma prvej tohoročnej výstavy na Radnici korešponduje s duchom Staromestských slávností, a tým sú remeslá. Žilina bola na prelome 16. a 17. storočia významným hospodárskym centrom širokého okolia. Najväčší rozmach zaznamenala remeselná výroba a obchod. Remeslá sa sústreďovali v cechoch, z ktorých najvýznamnejší bol súkennícky cech. V meste pôsobilo koncom 17. storočia 16 rôznych remeselných cechov, medzi nimi mäsiari, čižmári, ševci, tkáči, kožušníci, stolári, krajčíri, kováči, murári, zámočníci hrnčiari, debnári a iní, “ uviedol Michal Jurecký, historik Považského múzea v Žiline a jeden z autorov výstavy.

Cechové spoločenstvá, ktoré mali ochraňovať hospodársko – spoločenskú rovnosť remeselníkov dokumentujú cechové knižky, zvolávacie tabuľky, pečatidlá, cechová truhlica a ďalšie základné symboly,  ktorými sa cechy prezentovali pred verejnosťou.

Pôsobenie remeselníkov v meste zachytáva aj vybavenie troch remeselníckych dielní,  obuvníckej, klobučníckej a krajčírskej. Napríklad klobúk bol v minulosti neodmysliteľnou súčasťou mužského odevu, ako prvok symbolizujúci muža a jeho spoločenské postavenie.

Ďalšia časť výstavy informuje o Priemyselnej výstave Horného Uhorska, ktorá sa konala v roku 1903 v Žiline, a ktorú počas jej trvania navštívilo viac ako 60 tisíc návštevníkov. Vystavovalo na nej 353 vystavovateľov, z ktorých najväčší počet – 86 bolo zo Žiliny, “ dodala Mária Okániková, historička múzea a ďalšia autorka výstavy Žilina/mesto remesiel.

Začiatkom júna ožije Žilina remeslami nielen na svojich námestiach, ale aj na Radnici mesta. Vernisáž výstavy Žilina|mesto remesiel sa uskutoční v stredu 8. júna 2011 o 18,00h. Výstava Žilina|mesto remesiel a výstava Kostol sv. Štefana kráľa sú sprístupnené verejnosti od 1. do 30. júna 2011 v čase od 11,000h do 16,00h. Od 1. júla do 31. augusta 2011 je možné prehliadku výstav objednať si prostredníctvom TIK Žilina alebo hovorcu mesta Žilina.

Organizátorom je Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

>Plagát k výstave<

Scroll to Top