Výstava o rastlinstve Súľovských skál uzatvára cyklus výstav o prírodných krásach Bytče a okolia

Sobášny palác v Bytči je od svojho sprístupnenia verejnosti  navštevovaný nielen ako priestor, ktorý dal postaviť palatín Juraj Turzo pre svadobné hostiny svojich dcér, ale aj ako priestor, ktorý každoročne ponúka zaujímavé dočasné výstavy. Považské múzeum v Žiline v súčasnosti prezentuje v paláci výstavu Flóra Súľovských skál, ktorá uzatvára cyklus výstav zameraných na prírodné krásy bytčianskeho regiónu. V roku 2010 cyklus otvorila výstava Neživá príroda Súľovských skál venovaná najväčšiemu skalnému mestu na Slovensku. Letné mesiace minulého roku zas patrili faune, ktorá je typická pre tento región. Unikátne archeologické nálezy regiónu prezentovala výstava pod názvom Bytča a okolie v odkazoch archeológie, ktorú mohli návštevníci paláca vidieť začiatkom tohto roku. Výstavy zamerané na krásy a zaujímavosti Bytče a širšieho okolia využilo a navštívilo v kontexte svojich učebných osnov množstvo škôl materských, základných aj stredných z okresov Bytča, Žilina a Považská Bystrica. Ani súčasná výstava Flóra Súľovských skál nezaostáva v počte školských návštevníkov, a teší sa veľkej pozornosti,“ upozornil Miloš Majtán, správca Sobášneho paláca v Bytči.

Súľovské skaly patria k pohoriam, ktoré svojou geomorfologickou a geologickou štruktúrou umožnili rozvoj pestrej a bohatej vegetácie. Pestrosť rastlinstva v území znásobuje aj tá skutočnosť, že Súľovské skaly sú územím, kde sa stretávajú dva hlavné smery šírenia rastlín. Je to smer panónsky, ktorý údolím Váhu doznieva v okolí Žiliny a karpatský, ktorý preniká hrebeňmi zo severu. Rozmanitosť vegetácie územia prilákala už v minulosti viacerých botanikov. Jedným z prvých bol J. Ľ. Holuby ( v r. 1872),“ povedala Viktória Urbanová, botanička múzea a autorka výstavy.

Výstava Flóra Súľovských skál je prístupná verejnosti do 19. júna 2011. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top