Príbehy slovenských železníc v novej publikácii

V týchto dňoch sa dostáva na pulty slovenských kníhkupectiev nová kniha venovaná dejinám dopravy, konkrétne  železniciam Slovenska na historických pohľadniciach. „Zberateľstvo pohľadníc so železničnou tematikou patrí na Slovensku pomerne k zriedkavým záľubám. Okrem niekoľkých jednotlivcov sa mu venuje aj Považské múzeum v Žiline, kde sa vo fonde dopravy nachádza zbierka asi 120 pohľadníc. Táto kolekcia sa postupne dopĺňala a počas vyše dvoch rokov sa ju podarilo zdvojnásobiť. Vďaka tomu bolo možné pristúpiť k jej knižnému vydaniu,“ uviedol Peter Šimko, historik dopravy Považského múzea v Žiline a autor publikácie.

Myšlienka knižného vydania historických pohľadníc železníc vznikla v roku 2010, kedy bola v areáli Budatínskeho hradu sprístupnená výstava pod názvom Železničné stanice Slovenska na historických pohľadniciach. Výstava ďalej putovala do Kysuckého múzea v Čadci a do  Múzea dopravy v Bratislave, kde sa 21. novembra 2011 konalo aj prvé slávnostné uvedenie knihy do života. „Chceli by sme sa poďakovať vydavateľstvu DAJAMA, že  podporilo takúto atraktívnu formu prezentácie muzeálnej práce. Vydanie knihy Železnice na starých pohľadniciach vnímam ako významný počin aj v tej súvislosti, že Považské múzeum  v Žiline je múzeom s celoslovenskou špecializáciou pre oblasť  dopravy,“ povedal Boris Schubert, riaditeľ múzea.

Publikácia obsahuje viac ako 150 pohľadníc železníc hlavných a vedľajších tratí Slovenska. „Najviac pohľadníc je z Košicko-bohumínskej železnice, ktorej 140. výročie otvorenia si pripomíname v tomto a budúcom roku. Okrem budov železničných staníc pohľadnice zachytávajú aj mosty a tunely. Práve najstaršia pohľadnica použitá v publikácii je pohľadnica železničného mostu pri Budatíne z roku 1898,“ dodal Peter Šimko.

Kniha Železnice na starých pohľadniciach rozpráva aj príbehy jednotlivých tratí, zaujímavosti z prevádzky na železnici a je aj o tom, ako ovplyvnila železnica rozvoj miest a obcí na Slovensku.

Slávnostná žilinská premiéra promócie knihy Petra Šimka  Železnice na starých pohľadniciach sa uskutočnila v piatok 2. decembra 2011 o 18,00h v kníhkupectve Artforum, Bottova 2, Žilina.

Scroll to Top