Komuniké Považského múzea v Žiline

Ad: OZ Proti korupcii a Radenov dom v Čičmanoch

V posledných dňoch sa vo viacerých slovenských médiách opakovane objavili nepravdivé informácie a nepodložené tvrdenia týkajúce sa Považského múzea v Žiline. Novovzniknuté žilinské OZ Proti korupcii „ ako svoj prvý viditeľný krok podalo minulý týždeň trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s rekonštrukciou Radenovho domu v Čičmanoch,“  ktorý je v správe Považského múzea v Žiline. Najzávažnejší  dôvod  udáva pokrytie strechy šindľami oveľa nižšej kvality, a teda aj za oveľa nižšiu sumu, ako bola obstarávateľom zaplatená.  Ako ďalšie pochybenie uvádza, že múzeum vybralo dodávateľa na opravu strechy v rozpore s pravidlami obstarávania VÚC.

Považské múzeum v Žiline víta akékoľvek antikorupčné aktivity, ktoré sa v súčasnosti snažia zviditeľniť kauzy s genézou netransparentných procesov a výstupov. To, že si OZ ako exemplárny príklad korupcie vybralo čiastočnú rekonštrukciu Radenovho domu v Čičmanoch, Považské múzeum v Žiline vníma ako poškodzovanie a diskreditáciu jeho dobrého mena, ktorému bolo kedy vystavené.

Považské múzeum v Žiline vždy konalo v súlade so zákonom, dobrými mravmi a dbalo na dobré hospodárenie organizácie. Aby boli  vyvrátené aj najmenšie pochybnosti, ktoré mohli vzniknúť na základe umelých konštrukcií a poloprávd, boli požiadané príslušné kontrolné orgány štátu o vykonanie kontroly, ktoré závažné pochybenia a porušenia zákona zo strany múzea nezistili. V súčasnosti budú predmetom policajného vyšetrovania.

V presvedčení, že konanie múzea vždy bolo a je v súlade so zákonom, sa múzeum rozhodlo uskutočniť všetky kroky smerujúce k očisteniu svojho dobrého mena. Prvý krok je sprístupnenie všetkých dostupných informácii a dokumentov týkajúcich sa kauzy Radenovho domu na webovom sídle múzea (v sekcii Kauza Radenov dom).

Scroll to Top