Fašiangy – Slávnosti minulosti – Čičmany

Fašiangy v Rajeckej doline symbolicky otvára už 20. januára 2012 výstava žilinského fotografa Ivana Kelly-Köhlera pod názvom Fašiangy – Slávnosti minulosti – Čičmany, ktorá bude nainštalovaná v Radenovom dome v Čičmanoch. Fenomén fašiangov patrí okrem jazzu  k  najmilším oblastiam, ktorým sa Ivan Kelly-Köhler venuje takmer 40 rokov. „Pre mňa ako fotografa je to téma, ktorej sa ani teraz neviem dostatočne nabažiť. Intenzívne sa ňou zaoberám od roku 1970, kedy ma sochár a maliar Vladimír Kompánek, práve vo fašiangovom čase, zaviedol, pre mňa žilinčana dovtedy do neznámej dediny – Čičmian,“ spomína Ivan Kelly–Köhler. Pre čičmianske fašiangy je charakteristický turoň a je zobrazovaný ako maska volskej hlavy s rohami a veľkým jazykom, na bokoch s uviazanými zvoncami, ktorými dával najavo svoj príchod. Inakosť a premeny čičmianskeho turoňa sú nosným námetom Köhlerovej výstavy.
Čičmany a čičmianske fašiangy fotografa natoľko očarili, že nasledujúce desaťročia sa sem ustavične vracal a fotil nielen fašiangové zvyky, ale aj  usporadúvané oslavy výročia založenia obce, národopisné dni alebo zachytával podoby a  ľudské osudy obyvateľov Čičmian.
Napriek bohatej fotodokumentácií sa v autorovom archíve do súčasnosti zachovalo len torzo fotografického materiálu s čičmianskou tematikou, ktorý bude po viac ako štyridsiatych rokoch svojej existencie mať výstavnú premiéru počas tohoročných fašiangov v Radenovom dome. „ Môj fotografický archív, na rozdiel od môjho osobného života, bol vždy v poriadku, ale nešťastnou a zároveň bizarnou náhodou bol na prelome storočí vytopený. Napriek tomu sa teším, že sa túto výstavu podarilo zrealizovať a týmto spôsobom oživiť a prepojiť slávnosti minulosti so súčasnosťou,“ povedal Ivan Kelly-Köhler.
Pre Köhlera typický výtvarný presah tentokrát do tradičného folklóru a výstredná inštalácia veľkoformátových fotografií sľubujú zaujímavú interpretáciu ľudových zvykov Čičmian minulého storočia.
Vernisáž výstavy Fašiangy – Slávnosti minulosti – Čičmany spojená nielen s fotografickými spomienkami autora sa uskutoční v piatok 20. januára 2012 o 17,00 hod. v Radenovom dome v Čičmanoch. Výstava bude prístupná verejnosti do 30. marca 2012. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Ivan Kelly-Köhler.

Scroll to Top