Hrad Strečno po zimnej prestávke opäť otvorený

Tohoročná chladná a mimoriadne dlhá zima zapríčinila posun otvorenia brán hradu Strečno až na mesiac apríl. „ Napríklad plánované Valentínske rande vo februári 2012  sa pre nepriaznive počasie presunulo na druhý hrad Považského múzea v Žiline, na Budatín.  Taktiež minuloročné marcové slnečné víkendy vítali o takomto čase do tisícky návštevníkov. Múzeum robilo všetko preto, aby už prvou aprílovou nedeľou mohlo zodpovedne pripraviť hrad na túto sezónu,“ uviedol Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

O tom, že sezóna 2012 na hrade Strečno bude opätovne atraktívna, svedčí mnoho podujatí, výstav a jedno mimoriadne prekvapenie. Audiovizuálna výstava o sovách začína plejádu výstav na hrade, a bude prístupná už od polovice apríla. Slávnostné otvorenie sezóny, prvého mája, sľubuje veľa zábavy. Hradná škola,  v súčasnosti takmer naplnená školskými zájazdami, sa teší na školákov z celého Slovenska. Rozšírená je aj ponuka strašidelných prehliadok, o ktoré je neutíchajúci záujem. „Spomínané prekvapenie bude od mája súčasťou zrevitalizovanej expozície venovanej Žofii Bosniakovej, o ktorom budeme verejnosť včas informovať. Ďalšou novinkou sezóny  bude jedna atrakcia v rámci Noci múzeí a galérii. Okrem nočného otvorenia hradu, budú mať možnosť návštevníci využiť netradičný spôsob dopravy na hrad. Historický vozeň Hurvínek v cieľovej  železničnej stanici Strečno čaká prepad vojenskými jednotkami z čias druhej svetovej vojny,“ dodal na záver Boris Schubert.

Hrad Strečno otvára svoje brány od 1. apríla 2012, pondelky až nedele, v čase od 9,00 hod do 18,00 hod. Považské múzeum v Žiline, kvôli spokojnosti návštevníkov a plynulosti prehliadok doporučuje organizovaným skupinám a zájazdom vopred sa objednať na  adrese múzea.

Scroll to Top