Matúšovo evanjelium na fotkách Jaroslava Hulku

Severný palác hradu Strečno v tomto roku ponúkol a ponúka v kontexte cyklu výstav Umenie na hrade inštalácie rôznych výtvarných žánrov a techník, ale len jedinú z oblasti fotografického umenia. Jubilujúci Jaroslav Hulka, známy žilinský fotograf, pripravil špeciálne pre priestory stredovekých múrov hradu na august 2012 fotografický diptych s názvom IRICH 1862 a Evanjelium podľa Matúša. „ IRICH 1862 a súbor fotografií kostola svätej Katariny Alexandrijskej v Dechticiach vznikali v roku 2011.  Ako fotograf neustále hľadám a stále objavujem nové témy , ktoré sa  snažím spracovať do netypických polôh a výpovedí. V  prípade IRICH 1862 hrou svetla a tieňa, gradujúcou koloritou,  performáciou človeka do symbolu kríža, bolo mojou snahou vyvolať dojem ilúzie nekonečna a všehomíra,“ uviedol Jaroslav Hulka.

Malebný rannobarokový františkánsky kostol svätej Katariny Alexandrijskej v Dechticiach autora natoľko očaril, že sa stal námetom ďalšieho súboru pod názvom Evanjelium podľa Matúša. Skvelou kompozíciou sakrálnych priestorov Jaroslav Hulka vo svojich snímkach opätovne vyvoláva  dojem jedinečnosti sveta a zároveň napĺňa sentenciu z Matúšovho evanjelia „ Kto hľadá, nájde.“

Fotograf Jaro Hulka patrí do tej skupiny autorov, ktorí pri práci v oblasti digitálnej fotografie vedia vhodne skĺbiť jej možnosti s invenciou fotografického myslenia a zároveň pridružiť i osobitý výtvarný program, a tak je výsledkom zaujímavá fotografia. Snaha vytvárať kompozične jednoduchú skladbu fotografií je u Hulku prítomná permanentne, pretrváva už od starších snímok, ktoré vznikali v druhej polovici 70. rokov 20. storočia. Vtedy bol centrom záujmu autora jednoduchý geometrický tvar a jeho zväčšený detail. V aktuálnej tvorbe fotograf vytvára zábery pozostávajúce podľa možnosti z čo najmenšieho množstva komponentov a dôraz kladie najmä na ich vzájomné väzby a celkový vizuálny dojem, ktorý vytvárajú, “dodala na záver Mira Sikorová-Putišová, výtvarná teoretička.

Vernisáž výstavy IRICH 1862 sa uskutoční v piatok 3. augusta 2012 o 18,00 hod. v Severnom paláci hradu Strečno. Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Jaroslav Hulka.

Scroll to Top