Sentimentálne besnenie z rúk Márie Klocokovej

Mladá slovenská výtvarníčka Mária Klocoková, v súčasnosti žijúca v Trnave, sa symbolicky vracia do svojho rodného kraja zaujímavou inštaláciou, ktorá prezentuje prierez jej viac ako desaťročnej tvorby. Výstava pod názvom Sentimentálne besnenie otvára v piatok 20. apríla 2012 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči ďalší rok autorských výstav nadaných umelcov, pochádzajúcich prevažne z regiónu Horného Považia.

Mária Klocoková, absolventka Akadémie umení, Fakulty výtvarných umení v  Banskej Bystrici, odbor maľba pod vedením profesora Ľudovíta Hlošku, má za sebou sedemnásť kolektívnych výstav doma aj v zahraničí. Výstava Sentimentálne besnenie je v poradí jej druhou samostatnou výstavou. Premiéra výstavy sa konala presne pred rokom, a mohli ju obdivovať návštevníci prievidzskej galérie Ars Preuge.

Vystavované práce pozostávajú z piatich cyklov, ktoré na seba nadväzujú. Vznikali paralelne a ich vyjadrujúcim prostriedkom je olejomaľba, monotypia, kresba a kombinovaná technika. „Prvý cyklus pod názvom názvom Steblá vznikal už počas môjho štúdia. Je to reakcia spomienok na detstvo, kedy som bola fascinovaná vlnením trávy vo vetre. Steblá sa stali elementom pre moju nasledujúcu tvorbu. Nadväzuje na ne cyklus Krajiny, ktorý je spontánnou improvizáciou môjho imanentného sveta, čo sa odzrkadľuje v samotnej atmosfére a farebnom spektre jednotlivého diela,“ uviedla Mária Klocoková.

Ďalšie cykly s témou Pakone a Človek porovnávajú individualitu každého jedinca v kontraste so stádovitosťou ľudskej spoločnosti. „Ovplyvnená meditatívnou symbolikou starodávnych ikon, transcendentálnosťou bytia, som svoje pocity pretavila do posledného piateho  cyklu s názvom Lebka Adamova,“ dodala Mária Klocoková.

Tridsiatka, prevažne veľkoformátových diel, je rozmanitá a silná najmä svojou nápaditosťou, zrelosťou v mnohých výtvarných technikách, ale predovšetkým v autorkinej schopnosti zhmotniť jej sny a sentimenty do náročných a vydarených obrazov.

Vernisáž výstavy Sentimentálne besnenie sa uskutoční v piatok 20. apríla 2012 o 18,00 hod v Sobášnom paláci v Bytči. Pre verejnosť bude výstava prístupná do 31. mája 2015. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top