Výstava o raritnej faune severozápadného Slovenska

Prírodovedné výstavy, ktoré sa realizovali po minulé dva roky v Sobášnom paláci v Bytči, patrili medzi divácky najobľúbenejšie inštalácie. Palác počas júna a júla 2012 ponúkne ďalšiu výstavu s tematikou stavovcov z nášho regiónu. „Severozápadné Slovensko sa vyznačuje vysokým podielom zachovalých a prírode blízkych ekosystémov v pomere k človekom po stáročia formovanej kultúrnej krajine. Okrem iného je to podmienené pestrou geologickou stavbou, podnebím a značnou členitosťou reliéfu. Popri obrovskej rozmanitosti rôznych druhov bezstavovcov sa tu vyskytuje i pestrá škála stavovcov. A práve druhovú bohatosť tejto systematickej skupiny sa pokúša návštevníkom priblížiť výstava v Sobášnom paláci v Bytči prostredníctvom trojrozmerných dermoplastických preparátov druhov z triedy stavovce,“ uviedol Ladislav Hlôška, zoológ Považského múzea v Žiline a autor výstavy.

Výstava predstaví vzácne druhy z vtáčích spoločenstiev, príznačných pre spomínanú lokalitu, ako napríklad včelára lesného, exoticky sfarbenú vlhu hájovú, pôtika kapcavého, kuvička vrabčieho alebo ďatle. „Vystavený bude aj murárik červenokrídly, ktorý žije vo vápencových pohoriach, v oblasti Krivánskej Fatry. Aj napriek faktu, že globálne v posledných rokoch jeho početnosť klesá, biotopy severozápadného Slovenska ešte vždy poskytujú tomuto druhu vhodné podmienky na existenciu. Ďalším zaujímavým preparátom bude sokol sťahovavý, ktorý pred pár desaťročiami na Slovensku údajne vyhynul, ale ktorý sa asi pre pätnástimi rokmi opätovne vrátil na svoje pôvodné hniezdiská,“ dodal Ladislav Hlôška.

Prírodné a prírode blízke ekosystémy Malej Fatry, Strážovských vrchov, Javorníkov a priľahlých kotlín poskytujú vhodné ekologické podmienky na reprodukciu a prežívanie viacerých obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov, ktoré sú taktiež súčasťou výstavy. Samozrejme, že nebudú chýbať ani naše najväčšie mäsožravé cicavce ako vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý, ktorých životaschopné populácie sa na území severozápadného Slovenska pravidelne vyskytujú.

Výstava Stavovce severozápadného Slovenska, prístupná verejnosti v Sobášnom paláci od 7. júna  do 27. júla 2012, je nielen o prezentácii jedinečnej fauny nášho regiónu, ale najmä o apelovaní na jej ochranu a zachovanie jej prirodzeného prostredia. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top