Výstava Prvé kroky jedného múzea na žilinskej radnici

Považské múzeum v Žiline si tento rok pripomína 70. výročie svojho vzniku. V súvislosti s výročím bola už vydaná monografia, ktorá zachytáva celé obdobie existencie múzea. Oslavy vyvrcholili 20. októbra v Budatínskom parku počas podujatia Budatínsky rínok.Poslednou aktivitou múzea pri príležitosti jeho výročia je výstava Prvé kroky jedného múzea, ktorá bude sprístupnená v priestoroch žilinskej radnice od 7. novembra 2012. ,,Názov výstavy prezrádza, že sa venuje počiatkom existencie múzea, ktoré vtedy nieslo názov Múzeum Žiliny a okolia v Žiline (alebo aj Mestské múzeum). Prvé múzeum vzniklo predovšetkým vďaka ochote ľudí darovať vzácne predmety, ktoré vlastnili. Aj dnes si veľmi vážime ochotu hrdých Žilinčanov, ktorí sa rozhodnú predmety s historickou hodnotou darovať práve múzeu,“ uviedol Michal Jurecký, historik Považského múzea v Žiline a jeden z autorov výstavy. Vystavené sú drotárske výrobky každodennej potreby, ale aj predmety s umeleckou hodnotou. Etnografický fond je zastúpený sklomaľbami a viacerými druhmi keramiky. Zaujímavé sú zbierky týkajúce sa práva meča (Ius gladii), ktorými sú symbol ramena zvierajúceho meč, obraz Justície, ktorá bola pôvodným inventárom radnice ako aj katovské meče a misa, v ktorej si podľa legendy kat umýval ruky po vykonaní popravy. Žilina bola mestom cechov a remesiel, ktoré približujú cechové tabuľky, pečatidlá či knihy. Kamenná plastika sv. Anny, ktorá sa pôvodne nachádzala na priečelí fasády farského kostola, dnešnej katedrály, patrí k vzácnym predmetom viažúcim sa priamo k dejinám mesta Žilina.

,,Ambíciou tejto výstavy je symbolicky vrátiť prvú expozíciu, hoci nie v plnom rozsahu, na jej pôvodné miesto. Výstava nie je zámerne koncipovaná podľa najnovších trendov, ale snažili sme sa o zachytenie pôvodnej atmosféry prvých rokov múzea,“  dodal Michal Jurecký. Vernisáž výstavy Prvé kroky jedného múzea sa uskutoční v stredu 7. novembra 2012 o 16,00 hod na Radnici mesta Žilina. Sprístupnená bude do 7. decembra 2012.
Organizátorom výstavy je Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

 

Scroll to Top