Žilina na starých mapách

V roku 2009 bola vydaná publikácia Považského múzea v Žiline o histórii žilinskej MHD, ktorej autorom je historik múzea, Peter Šimko. Práve vtedy, keď autor pracoval aj s dobovými mapami Žiliny, vznikla myšlienka zrealizovať v budúcnosti samostatnú výstavu venovanú starým mapám Žiliny.

Myšlienku sa podarilo naplniť pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienke o Meste Žilina a 70. výročia vzniku Považského múzea v Žiline. Od pondelka 13. augusta 2012 ju môžu návštevníci vidieť v priestoroch žilinskej Radnice. „Výstava pozostáva z 35 máp. Najstaršia, Lazarova mapa (Tabula Hungariae), pochádza z roku 1513, Žilina je na nej zobrazená len ako bod. Najmladšia mapa použitá na výstave pochádza z roku 1992,“ povedal Peter Šimko, jeden z autorov výstavy.

Vystavený je aj najstarší zachovaný podrobný nákres Žiliny s vyznačením vlastníkov pozemkov, známejší ako Ruttkayova mapa z roku 1747 zo zbierok Považského múzea v Žiline. Zaujímavá je tiež ďalšia Ruttkayova mapa z roku 1749, na ktorej Michal Ruttkay-Nedecký chronologicky zakreslil plán súdobého a minulých mostov cez Váh. „Mapa vznikla počas súdneho sporu o most medzi mestom Žilina a panstvom Budatín,“ dodal Peter Štanský, spoluautor výstavy. „Ďalšiu unikátnu mapu Žiliny a Budatína, z roku 1820, ktorá nebola doposiaľ nikde publikovaná a prezentovaná, som získal počas študijných ciest v archívoch v Budapešti a Viedni. Ide o vojenský plán vybudovania pevnosti na Chlmeckom vrchu cisársko-kráľovskou armádou,“ upozornil Peter Šimko.

Návštevníci výstavy pod názvom Žilina na starých mapách budú mať možnosť vidieť nielen reprodukcie historických máp, ale aj niektoré originály. „Počas príprav na výstavu bolo múzeum oslovené súkromným majiteľom máp, pochádzajúcich z prvej polovice minulého storočia, na ktorých je zachytená celá Žilina, a ktoré budú taktiež prezentované na výstave. Touto cestou by som sa chcel poďakovať za darovanie spomínaných máp,“ dodal na záver Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

Vernisáž výstavy Žilina na starých mapách sa uskutoční vo štvrtok 16. augusta 2012 o 16,00 hod na Radnici mesta Žilina. Sprístupnená bude do 18. septembra 2012.

Organizátorom výstavy je Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina

Scroll to Top