Zimní otužilci – stavovce aktívne v zimnom období

Zoologická sekcia Považského múzea v Žiline pripravila ďalšiu zo série výstav venovaných problematike stavovcov. Tentoraz zaostrila svoju pozornosť na fenomén zimnej ekológie stavovcov, ktoré sú aktívne počas celého roka, t.z. i v zimnom období. Zimní otužilci je názov výstavy, ktorá je od 11. novembra 2013 sprístupnená v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.Príchod zimy v podmienkach strednej Európy je spojený s markantným zhoršením poveternostných a trofických podmienok. “Menšia časť cicavcov sa adaptovala počas svojej dlhotrvajúcej fylogenézy tak, že toto, pre ne nepriaznivé obdobie roka, prežijú v strnulom stave – hibernujú. So skracujúcou fotoperiódou sa u nich prostredníctvom zložitých fyziologických mechanizmov navodzuje stav, kedy sa znižuje nielen rýchlosť ich metabolizmu a tým aj spotreba potravy, ale aj pohybová aktivita, klesá ich telesná teplota a spomaľuje sa tiež srdcová činnosť,” informoval Ladislav Hlôška, zoológ Považského múzea v Žiline. Sťahovavé vtáky opúšťajú naše zemepisné šírky a odlietajú na zimoviská ležiace v okolí Stredozemného mora alebo až na africkom kontinente. Stále vtáky a cicavce však žijú na mieste kde prišli na svet, migrujú len na malé vzdialenosti a zime sa museli prispôsobiť tak, aby prežili aj v čase, kedy je v prírode nedostatok potravy, nízke teploty a vysoká snehová pokrývka. Práve tieto druhy vtákov a cicavcov môžu návštevníci uvidieť pri návšteve Sobášneho paláca v Bytči. Výstava bude prístupná verejnosti od 11. novembra 2013 do konca januára 2014.

Scroll to Top