Moderné sakrálne umenie v Sobášnom paláci v Bytči

Sobášny palác v Bytči sa v posledných rokoch stal miestom, kde okrem múzejných výstav dostávajú priestor aj umelci, ktorí sú svojou osobou, alebo tvorbou spojení s regiónom. Štvrtou výstavou, ktorá je v tomto roku realizovaná v týchto priestoroch, je výstava amatérskeho výtvarníka Ľubomíra Ježa Maľované prírodou alebo Nielen chlebom je človek živý. Vernisáž výstavy, na ktorú je pozvaná široká verejnosť, sa uskutoční 3.mája 2013 o 17.00 hod. „Sme veľmi radi, že doterajšie aktivity v paláci boli návštevníkmi hodnotené veľmi pozitívne. Posledné výstavy prilákali do našich priestorov takmer 3000 záujemcov. Sme preto veľmi radi, že aj naďalej budeme takmer každý mesiac verejnosti predstavovať rôzne druhy umenia, ako aj predmety z našich zbierkových fondov,“ uviedol riaditeľ Považského múzea v Žiline, Ladislav Cimerák.
Ľubomír Ježo pochádza z obce Ladce. Je amatérskym výtvarníkom, často insitným, tvorí zo srdca a pre radosť. Kráse kameňa a prírody sa venuje viac než 20 rokov, ale až v roku 2011 sa rozhodol predstaviť svoje diela verejnosti. „Na báze kameňa sú vytvorené všetky obrazy, ktoré sú v 3D verzii vhodné aj pre divákov používajúcich Braillovo písmo. Vo svojej tvorbe dávam do kontrastu, ale i  porovnávam dielo stvorené s dielom dotvoreným ľudskými rukami. Väčšia časť práce, celý materiál je k dispozícii v prírode. Menšia časť ľudskej práce spočíva v jeho opracovaní, vytriedení, uložení a upevnení tak, aby to bolo vkusné, estetické, či aspoň zaujímavé,“ uviedol Ľubomír Ježo.
Organizátorom výstavy, ktorá bude v Sobášnom paláci v Bytči sprístupnená od 3. mája do 31. mája 2013 je Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Scroll to Top